Kreft- og palliasjonsteamet

Vi i kreft- og palliasjonsteamet arbeider for og med mennesker med alvorlig sykdom og deres pårørende. 

Vi har et tett tverrfaglig samarbeid med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Kreft- og palliasjonsteamet er ikke lenger kun til for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, men også for andre sykdomsgrupper med palliativt siktemål. 

Vi kan bistå med: 

  • Individuelt tilpasset støtte og omsorg
  • Støttesamtaler til pasienter og deres pårørende
  • Oppfølging av sykdom, observasjoner, symptomlindring, behandling og bivirkninger
  • Samarbeid om symptomlindring m/ fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Koordinering av tjenestebehov, tjenestenivå, timeavtaler o.l.
  • Tilrettelegging av hjemmet, hjelpemidler o.l. i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten
  • Øvrig hjelpebehov tilpasset hver enkelt
  • Følge til legetimer i kommunen og tilgjengelighet ved telefonkonsultasjoner 

Kontakt oss

Mennesker med kreftsykdom (kurativt og palliativt siktemål) eller andre alvorlige diagnoser og deres pårørende kan kontakte oss; kreftsykepleier Sara Iselin Holt og palliasjonssykepleier Victoria Høgås. 

Kontor: I andre etasje på Østhagen i Lundevegen 12. 

Telefon: 48 89 39 88 (mandag-fredag kl. 8-15.30)

E-post: kreftogpalliasjonsteamet@trysil.kommune.no (vi anbefaler ikke at du sender sensitiv informasjon på e-post)  

Til toppen