Hjemmetjenester

Enhet for hverdagsmestring består av fem avdelinger:

  • Avdeling 1 gir tjenester til innbyggere i Innbygda, Nybergsund, Flendalen, Drevdalen, Vestby og Nordre Trysil.
  • Avdeling 2 gir tjenester til innbyggere i Søre Trysil, Østre Trysil og Vestre Trysil.
  • ​Avdeling 3 gir tjenester til beboere i Lundevegen, Antonsbakken, Pernup og de bemannede omsorgsleilighetene på Østhagen. Avdelingen har også ansvaret for Østhagen dagsenter for demente. 
  • Avdeling 4 gir tjenester til bofellesskapet og avlastningstilbudet for barn og unge på Hagebæk.
  • Avdeling 5 gir tjenester til bofellesskapet og avlastningstilbudet for barn og unge på Bergetunet.

Det er en klar målsetning at tjenestene vi gir, skal bidra til at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Til toppen