Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten består av tre avdelinger:

  • Avdeling 1 gir tjenester til innbyggere i Innbygda, Nybergsund, Flendalen, Drevdalen, Vestby og Nordre Trysil.
  • Avdeling 2 gir tjenester til innbyggere i Søre Trysil, Østre Trysil og Vestre Trysil.
  • ​Avdeling 3 gir tjenester til beboere i Lundevegen, Antonsbakken, Pernup og de bemannede omsorgsleilighetene på Østhagen. Avdelingen har også ansvaret for Østhagen dagsenter for demente. 

Det er en klar målsetning at tjenestene vi gir, skal bidra til at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

(Tidligere avdeling 4 er fra 15.4.2021 oppsøkende boligtjeneste i enhet for psykisk helse.)

Til toppen