Hjemmetjenester

Enhet for hverdagsmestring består av fem avdelinger:

  • Avdeling 1 gir tjenester til innbyggere i Innbygda, Nybergsund, Flendalen, Drevdalen, Vestby og Nordre Trysil.
  • Avdeling 2 gir tjenester til innbyggere i Søre Trysil, Østre Trysil og Vestre Trysil.
  • ​Avdeling 3 gir tjenester til beboere i Lundevegen, Antonsbakken, Pernup og de bemannede omsorgsleilighetene på Østhagen. Avdelingen har også ansvaret for Østhagen dagsenter for demente. 
  • Avdeling 4 gir tjenester til bofellesskapet og avlastningstilbudet for barn og unge på Hagebæk.
  • Avdeling 5 gir tjenester til bofellesskapet og avlastningstilbudet for barn og unge på Bergetunet.
  • Avdeling 6 gir tjenester til bofellesskapet i Lundevegen 6/8.

Det er en klar målsetning at tjenestene vi gir, skal bidra til at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Til toppen