Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Østhagen dagsenter

Dette er et tilbud til demente som bor hjemme.

Tilbudet er lagt til enhet for hjemmetjenester avdeling 3.

Dagsopplegget

En dag på dagsenteret ser slik ut:

  • Vi henter brukerne hjemme i dagsenterets bil.
  • Alle spiser en god og lang frokost sammen.
  • Vi har mange forskjellige aktiviteter der vi legger mye vekt på det sosiale fellesskapet og fysisk aktivitet. Aktivitetene er tilpasset hver enkelt deltaker og er preget av mye latter og gode samtaler. Mye er tilpasset årstida vi er i - som julebakst, høstsuppe og påskeegg. Det blir en del turer i nærområdet - både i bil og til fots. Vi har egen bålpanne. Vi drar også på lengre bilturer. Og vi ser på gamle filmer fra Trysil og filmer med mye humor.
  • Formiddagskaffe
  • Sosialt fellesskap
  • Alle er med og tilbereder middagen som vi spiser sammen.
  • Vi kjører brukerne hjem.

Søk om dagtilbud

Søknaden behandles av tjenestekontoret. 

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Fristen er tre uker fra du mottok svaret.

Skriv hva du er misfornøyd med og send klagen til Trysil kommune, tjenestekontoret, postboks 200, 2421 Trysil, eller digitalt og kryptert via eDialog.

Gå til eDialog

Tjenestekontoret behandler klagen. Hvis du ikke får medhold, sender vi den til Statsforvalteren i Innlandet som fatter endelig vedtak.

Kontakt oss

Kjersti Grimen
Avdelingsleder avdeling 3
E-post
Telefon 404 30 160
Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler
E-post
Telefon 456 37 526
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
E-post
Telefon 404 48 713
Lise Andersson
Saksbehandler
E-post
Telefon 458 72 499
Til toppen