Jordmortjenesten

Jordmor samarbeider tverrfaglig med blant annet helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og samt spesialisthelsetjenesten.

Bilde med teksten svangerskapsomsorg - Klikk for stort bilde

Svangerskapsomsorgen er et lovpålagt og gratis tilbud til alle gravide. Alle gravide som bor eller oppholder seg i Trysil, skal få tilbud om svangerskapsomsorg i henhold til nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, som Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, Et trygt fødetilbud, Nytt liv og trygg barseltid for familien. Vi tilbyr også at partneren til den gravide kan være med.  

Formålet med svangerskapsomsorgen er å:

 • sikre at den gravide og fosterets helse og velvære ivaretas på best mulig måte slik at svangerskap og fødsel forløper med minst mulig risiko for begge.
 • bidra til en helsefremmende livsstil og redusere sykelighet og barne- og mødredødelighet.
 • fremme helse og mestring, forebygge smittsomme sykdommer og avdekke svangerskapsrelaterte komplikasjoner.
 • å identifisere gravide med økt risiko for å utvikle komplikasjoner i forbindelse med fødselen og henvise dem til å føde ved en institusjon med nødvendig kompetanse. 

Tilbudet består av svangerskapskontroller som følger de nasjonale retningslinjene og fødsels-, foreldre- og samlivsforberedende kurs. 

Primærsykehuset for fødende kvinner i Trysil er Sykehuset Innlandet i Elverum.

Konsultasjoner

Første kontroll velger du selv om du vil bestille hos jordmor eller lege. Ta gjerne kontakt så fort du vet du er gravid. Hos jordmor skal du få time i løpet av ei uke.

 • Første konsultasjon skjer i uke 6 eller senere.
 • Andre konsultasjon cirka uke 10.
 • Tredje konsultasjon cirka uke 24.
 • Fjerde konsultasjon uke 28.
 • Femte konsultasjon uke 32.
 • Sjette konsultasjon uke 36.
 • Sjuende konsultasjon uke 38.
 • Åttende konsultasjon uke 40.

Kontrollene

Svangerskapskontrollene består av blant annet av:

 • blodprøver
 • vekt og beregning av KMI
 • blodtrykksmåling
 • urinprøve
 • måling av størrelsen på livmora (SF-mål)
 • lytting på barnets hjerteslag
 • kontroll av leie med mer.

Vi tilbyr også samtale, råd og veiledning i ulike temaer. Innholdet i kontrollene og intervallene tilpasses individuelt.

Etter fødselen

Før dere drar fra sykehuset - gi helsestasjonen beskjed om hjemreise på SMS til tlf. 40 44 07 30.

Tidlig hjemmebesøk

Jordmor tar kontakt for å avtale tidlig hjemmebesøk, helst innen 1-3 dager etter hjemkomst. Helsesykepleier avtaler
hjemmebesøk litt senere.

Etterkontroll

6-8 uker etter fødselen har mor rett på en gratis etterkontroll hos jordmor eller fastlege med blant annet samtale om fødsel, amming, hjelp til prevensjon, celleprøve med videre. Denne er frivillig, så mor må bestille den selv.

Kontaktinformasjon

Timebestilling hos jordmor tlf. 40 44 07 30

Timebestilling hos lege tlf. 62 45 78 50

Besøksadresse: Trysil helsesenter, Lundevegen 3, 2420 Trysil

Telefon/SMS: 40 44 07 30

E-post: trysil.helsestasjon@trysil.kommune.no

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15

Nyttig informasjon

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

NAV om svangerskap, fødsel og adopsjon

Føde- og barselavdelingen i Elverum

Ammehjelpen

Til toppen