Jordmortjenesten

Jordmor samarbeider tverrfaglig med blant annet helsesøster, fastlege, familieterapeut, samt spesialisthelsetjenesten.

Bilde med teksten svangerskapsomsorg - Klikk for stort bilde 

Svangerskapsomsorgen er et lovpålagt og gratis tilbud til alle gravide kvinner og deres partnere.

Vårt mål er at svangerskapet skal oppleves som en positiv endring, at foreldre opplever trygghet og får en god forberedelse til fødselen og til det å få barn.

Tilbudet består av svangerskapskontroller som følger de nasjonale retningslinjene og fødsels-, foreldre- og samlivsforberedende kurs. 

Primærsykehuset for fødende kvinner i Trysil er Sykehuset Innlandet i Elverum.

Kontrollprogram

Første kontroll velger du selv om du vil bestille hos jordmor eller lege. Ta gjerne kontakt så fort du vet du er gravid. Hos jordmor skal du få time i løpet av ei uke.

Svangerskap kontrollprogram
Svangerskapsuke Aktivitet
​8-12 ​Jordmor eller lege
​18 ​Ultralyd
​24 ​Jordmor eller lege
​28 Jordmor eller lege
​32 ​Jordmor eller lege
​36 ​Jordmor eller lege
​38 ​Jordmor eller lege
​40 ​Jordmor eller lege

Kontrollene

Kontrollene består av:

  • blodprøver
  • vekt og beregning av KMI
  • blodtrykksmåling
  • urinprøve
  • måling av størrelsen på livmora (SF-mål)
  • lytting på barnets hjerteslag
  • kontroll av leie med mer.

Vi tilbyr også samtale, råd og veiledning i ulike temaer. Innholdet i kontrollene og intervallene tilpasses individuelt.

Etter fødselen

Før dere drar fra sykehuset - gi helsestasjonen beskjed om hjemreise på SMS til tlf. 40 44 07 30.

Tidlig hjemmebesøk

Jordmor tar kontakt for å avtale tidlig hjemmebesøk, helst innen 1-3 dager etter hjemkomst. Helsesykepleier avtaler
hjemmebesøk litt senere.

Etterkontroll

6-8 uker etter fødselen har mor rett på en gratis etterkontroll hos jordmor eller fastlege (frivillig) med blant annet samtale om fødsel, amming, hjelp til prevensjon, celleprøve med videre. Denne må mor bestille selv.

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Vi holder fire slike kurs i året, hvert med 2-3 samlinger. Kontakt helsestasjonen for å høre når neste kurs går, eller om du har andre spørsmål. 

Kontaktinformasjon

Timebestilling hos jordmor tlf. 40 44 07 30

Timebestilling hos lege tlf. 62 45 78 50

Besøksadresse: Trysil helsesenter, Lundevegen 3, 2420 Trysil

Telefon/SMS: 40 44 07 30

E-post: trysil.helsestasjon@trysil.kommune.no

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15

Nyttig informasjon

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Svangerskapsomsorg brosjyre (PDF, 422 kB)

Brosjyre om jern og gravide (PDF, 2 MB) 

NAV om svangerskap, fødsel og adopsjon

Føde- og barselavdelingen i Elverum

Ammehjelpen

Kontakt oss

Ingunn Tveit
Jordmor
Helsestasjonen
E-post
Mobil 48 24 58 51
Til toppen