Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Klikk for stort bildeAlle skolene har en fast helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt henne eller skolen for å høre når.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Kontakt skolens helsesykepleier

Telefonnummer og e-postadresse finner du nederst i denne artikkelen. OBS! Ikke send sensitive opplysninger på e-post. Da anbefaler vi heller eDialog som sendes kryptert.

  • Jordet skole, Østre Trysil Montessoriskole og Trysil ungdomsskole: Anita Sakrisson
  • Innbygda skole og Trysil Montessoriskole: Pernille Hildrum Haugestad
  • Vestre Trysil oppvekstsenter, Trysil ungdomsskole og Trysil videregående skole: Pia Lyseggen

Elevene på Trysil ungdomsskole kan kontakte oss på helsesysstus for å avtale tid til samtale/veiledning.

Elevene på Trysil videregående kan kontakte oss på helsesysstryvis.

Gå til eDialog

Vaksinering 

All vaksinering av elever skjer på helsestasjonen.

Se vaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Andre tilbud

Vi gir tilbud iht. veileder og supplerer med lokale tilbud etter behov.

Se veileder for skolehelsetjenesten

Til toppen