Postliste

Alle kan be om innsyn i kommunens dokumenter.

Men det kan være vi må sladde opplysninger før vi gir ut dokumentene, f.eks. taushetsbelagte opplysninger. Og det kan hende vi må nekte innsyn.

Be om innsyn

Du kan be om innsyn anonymt. Vi har ikke noe med hvem du er og hvorfor du ønsker innsyn. Vi ber om at du bestiller direkte fra postlista.

  1. Klikk på tittelen på dokumentet og så på Bestill innsyn-knappen. Da legger dokumentet seg i handlekurven i venstremenyen. Klikk på neste dokumenttittel du ønsker, og på Bestill innsyn-knappen. Fortsett til du har lagt alle du vil bestille, i handlekurven.
  2. Der fyller du i e-postadressa di. Du må også fylle i Navn-feltet, men du kan f.eks. skrive Anonym dersom du ikke ønsker å oppgi navnet ditt. Det koster ingenting å be om innsyn. Klikk Send bestilling. 

Bestillingen din blir sendt til servicetorget irådhuset. De fordeler innsynsbegjæringene til de som står som saksbehandler på de ulike dokumentene. Det er saksbehandlerne som har ansvaret for å sende deg dokumentene.

Når kan du forvente svar

Regjeringen skriver: Offentleglova oppstiller ingen absolutt frist for når et innsynskrav skal behandles, men det følger av offentleglova § 29 første ledd at et innsynskrav skal behandles «utan ugrunna opphald». Dette har i praksis vært forstått som 1-3 arbeidsdager. 

Sivilombudet skriver: Dersom den som har krevd innsyn, ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at forvaltningsorganet mottok innsynskravet, skal dette regnes som et avslag som kan påklages. I praksis vil denne fungere som en purring overfor forvaltningsorganet som skal håndtere innsynskravet. Dersom en slik klage ikke medfører at innsynskravet blir behandlet, heller ikke gjennom å involvere klageinstansen, kan en klage til Sivilombudet over manglende svar og lang saksbehandlingstid.

Postlistas innhold

Vi legger ut postlista vår på internett. Den inneholder brev som kommer inn til og sendes fra kommunen i hovedsaks- og arkivsystemet vårt, Elements.

Merk at interne notat ikke er på postlista. Det er heller ikke dokumenter som ligger i fagsystemene våre, f.eks. pasientjournaler, barnevernsmapper, søknader og svar på disse om barnehage-, SFO- og kulturskoleplass. Ønsker du innsyn i dokumenter fra fagsystemene våre, må du kontakte lederne i de aktuelle enhetene/avdelingene.

Gå til Trysil kommunes postliste

Se hva offentleglova sier om innsyn (kapittel 2 og 3)

Se Rettleiar til offentleglova

Til toppen