Skriv til oss

 • Brev i posten sender du til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. 
  Vi har sentralt postmottak, dvs. at du sender posten dit, så fordeler dokumentsenteret den til rett person.
 • E-post sender du fortrinnsvis til postmottak@trysil.kommune.no.
  Dokumentsenteret i rådhuset sørger for at e-posten kommer til rett ansatt og legges i riktig fagsystem.
 • Hvis du skal sende personsensitive opplysninger digitalt, ber vi om at du bruker eDialog. Der logger du deg på via ID-porten og det du skriver, blir kryptert.

  Gå til eDialog
 • Vil du melde fra om mørke gatelys, har vi et eget skjema for det. Klikk på den aktuelle pæra. Klikk på Meld inn feil på objektet. Fyll i skjemaet. Klikk på Send inn.

  Meld fra om mørke gatelys
 • Vil du si fra om andre feil eller mangler, har vi et eget skjema for det.

  Meld fra om feil
 • Skal du søke om noe, sjekk om vi har digitalt skjema og bruk i så fall det.

  Gå til skjemabanken
 • Ønsker du gratis omtale av arrangement på hjemmesida vår, trenger vi noen opplysninger.

  Se hvilke opplysninger vi trenger
Til toppen