Fakturaer

  • Fakturaer til Trysil kommune skal sendes elektronisk i EHF-format eller til fakturamottak@trysil.kommune.no.
  • Fakturaer på vann, avløp, eiendomsskatt, barnehageplass, SFO, hjemmetjenester, institusjonsplass, byggegebyrer fra Trysil kommune etc. skal betales til kontoen som står på fakturaen.
  • Inkassokrav skal betales til kontoen som står på fakturaen.
  • De som skal betale fra utlandet, trenger ibannummer og swiftkode. 
    • Bic/Swiftkoden er: SHEDNO22
    • Ibannummeret er: NO7218134596011
  • Kommunens hovedbankkonto er 1813 45 96011.

Kontakt oss

Gerard Kort
Økonomisjef
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 95 49 15 07
Til toppen