Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Telenor beklager rutinesvikt

300-400 abonnenter i Nordre Trysil var uten mobil- og fiberdekning i halvannet døgn i høst.

Bilde av deltakerne i kommunestyresalen - Klikk for stort bildeArne Quist Christensen og Oliver Svennevig fra Telenor. Bjørn Karlsen og Øyvind Storsveen representerte innbyggerne på Slettås. Fra kommunen deltok ordfører Erik Sletten, bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit, kommunalsjef Britt Støa og enhetsleder for legesenteret Ann Karin Røgholt. Harald Nyberg

I et møte mellom Telenor, Trysil kommune og representanter for oppsittere på Slettås beklaget Telenor og la seg flate for at det tok så lang tid å gjenopprette fiber- og mobilforbindelsen som ble brutt 20. september i år. Feilen berørte Slettås og deler av Jordet. 

- Med milevis av kabler og teknisk avansert utstyr vil feil av og til oppstå. Det vil nok også forekomme i framtida, men i denne saken tok det altfor lang tid å gjenopprette forbindelsen og det beklager vi, sa driftssjef i Telenor Norge, Andreas Løyning som deltok i møtet via videolink.

Krevde en forklaring

Møtet kom i stand på initiativ fra oppsittere på Slettås. De tok kontakt med ordfører Erik Sletten for å få en forklaring fra Telenor på hvorfor det tok halvannet døgn før de igjen fikk kontakt med omverdenen da feilen oppstod.

- Slettåsinger er sindige folk og vi forstår at det kan oppstå både kabelbrudd og tekniske problemer, men når det tar så lang tid å rette en feil, så reagerer vi. Det går ut over folks trygghet for helsa, og det går ut over næringsliv og dyrehold. En ting er TV og internett, det kan vi klare oss uten en stund, men når mobilen i tillegg ikke fungerer, da kan det være fare på ferde, sa Bjørn Karlsen som sammen med Øyvind Storsveen representerte slettåsingene.       

- For om lag to år siden var det også en feil på nettet som berørte samme område. Den gang tok det også for lang tid å rette, og for meg er disse sakene ganske like, sa ordfører Sletten som også ba om en forklaring.

Sikret rutinene

I tillegg til driftssjef Løyning deltok også moderniseringsdirektør i Telenor Arne Quist Christensen, og regional sales development manager i Telenor Oliver Svennevig.

- Feilen for to år siden var mer alvorlig, for da var det feil på stamnettet. Denne gang var det et fiberbrudd som det tok altfor lang tid å rette på grunn av svikt i våre egne oppfølgingsrutiner. Normalt skal slike feil utbedres innen 5-6 timer, forklarte Christensen.   

- Vi har nå gått gjennom og sikret våre rutiner sammen med entreprenør. Det har vi gjort for å bli bedre. Vi kan aldri gi noen garantier, men jeg forsikrer at vi tar dette på alvor og gjør det vi kan for at det ikke skal skje igjen, sa Christensen.

Vil heve antennen på Slettås

Christensen kunne i tillegg informere om at i forbindelse med utrullingen av 5G-nettet, vil Telenor heve antennen på Slettås med 6 eller 12 meter for å se om det kan bedre dekningen i området.

- Vi er klar over at det er noen områder med dårlig dekning der. Antennen som står der i dag, er ikke veldig høy, så vi vil heve antennen i første omgang og vinne erfaring med det. Så får vi se hva vi gjør videre hvis det fortsatt er problemer, sa Christensen.

Godt samarbeid

Både Bjørn Karlsen og ordfører Erik Sletten satte pris på at Telenor tok seg tid til møtet og at de tar saken på alvor.

- Jeg vil understreke at vi har hatt og har et godt samarbeid med Telenor, og at vi i det store og hele er veldig fornøyde med den satsingen dere gjør i Trysil, avsluttet Erik.  

Til toppen