Strømstøtte til lag og foreninger

Vi har nå bevilget 332 442 kroner i strømstøtte til lag og foreninger i Trysil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Strømlinje - Klikk for stort bildeRegjeringen overlot til kommunene å behandle søknadene om strømstøtte fra lag og foreninger. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune  
Søknadsfristen var 15. mars kl. 13. Det var regjeringen som bevilget pengene.

Disse har fått

(beløpet er avrundet til nærmeste hele kroner)

 • Søre Osen grendeutvalg 23 995 kroner
 • Landsjøåsen Vel 23 918 kroner
 • Nybergsund IL Trysil 22 821 kroner
 • Jordet samfunnshus 21 456 kroner
 • Filadelfiamenigheten Trysil 17 670 kroner
 • Østby misjonsmenighet 17 536 kroner
 • Trysil IL 15 975 kroner
 • Tørberget samfunnshus 14 201 kroner
 • Østby samfunnshus 13 335 kroner
 • Trysil sokn 13 086 kroner
 • Engerneset Vel 12 840 kroner
 • Slettås Vel 11 223 kroner
 • Nordre Trysil IL 11 060 kroner
 • Vestby grendeutvalg 9 798 kroner
 • Trysil Fotballklubb 9 794 kroner
 • Ungdomslaget Flendølen 8 912 kroner
 • Trysil Skytterlag 8 708 kroner
 • Trysil kirke- og kulturstiftelse 7 935 kroner
 • Slettås IL 7 671 kroner
 • Lund samfunnshus 7 338 kroner
 • Nybersund samfunnshus 7 338 kroner
 • NMK Trysil 6 190 kroner
 • Jordet og Tenaasen Skytterlag 6 160 kroner
 • Nesvoldberget Grendelag 5 192 kroner
 • Lørdalen Sportsklubb 4 886 kroner
 • Grøndalen IL 4 343 kroner
 • Ungdomslaget Samhold 3 611 kroner
 • Østby grendeutvalg 3 107 kroner
 • Østby IL 2 651 kroner
 • Østby Historielag 2 389 kroner
 • Nyhus Vel 2 192 kroner
 • Galåsen grendelag 2 046 kroner
 • Grøndalen Vel 1 991 kroner
 • Fregn Skytterlag 1 077 kroner

Pengene kommer på konto i løpet av et par uker.

Satsene

Strømstøtten gjelder for desember 2021 og januar-mars 2022. Støttesatsene er:

 • Desember: 59 øre per kWt
 • Januar: 57 øre per kWt
 • Februar: 38 øre per kWt
 • Mars: 66 øre per kWt

Søkerne måtte oppgi reelt forbruk i desember og januar. Januartallene er brukt som grunnlag for å beregne støtten i februar og mars. 

Hvem kunne søke?

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, f.eks. aksjeselskap som et idrettslag har opprettet for å drifte et idrettsanlegg.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet, f.eks. grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Søkere måtte enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene måtte kunne dokumenteres gjennom regning eller liknende.

Les mer om ordningen på regjeringen.no

Kontakt oss

Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
Kulturavdelingen
E-post
Telefon 90 51 51 59
Til toppen