Siste møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hatt sitt siste møte og takker for godt samarbeid både innad i utvalget og med administrasjonen.

Gruppebilde av Hans Gunnar Solvang, Minde Storsnes, Jon Storfjord, Elisabeth Sakrisson og Bjørn Erik Støa - Klikk for stort bildeHans Gunnar Solvang, Sp, Minde Storsnes som vara for Kirsten Winge, Sp, Jon Storfjord, Ap, Elisabeth Sakrisson, Ap og Bjørn Erik Støa, Sp synes det har vært lærerikt å sitte i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Tanja Køien Andersen, Trysil kommune

Hovedutvalget avsluttet møtet 12. september 2023 med å gå på befaring til det nye uteområdet ved Innbygda skole og Trysil ungdomsskole.

2011-2015

Det var før valget i 2011 at kommunestyret vedtok å opprette tre hovedutvalg; ett for plan og næring, ett for helse og omsorg og ett for oppvekst og kultur. Det første hovedutvalget for oppvekst og kultur besto av:

 • Turid Backe-Viken, Ap, leder
 • Andreas Akre, Frp, nestleder
 • Maria Buflod Rydje, SV
 • Ole André Storsnes, Sp
 • Kent Bakke, H
 • Gry Olafsen Nordli, V
 • Bjarne Skarpmo, Ap

2015-2019

Det andre besto av:

 • Øyvind Bæk, H, leder
 • Linn Rundfloen, H, nestleder
 • Amalie Myrvang Lund, Sp/Eva Løken, Sp fra 20.9.2016 da Amalie fikk fritak siden hun hadde flyttet fra Trysil
 • Per Hagebakken, Sp
 • Turid Backe-Viken, Ap
 • Even Eriksen, Ap
 • Frank W. Lie Bråten, Ap

2019-2023

Og det siste besto av:

 • Bjørn Erik Støa, Sp, leder
 • Hans Gunnar Solvang, Sp, nestleder
 • Kirsten Winge, Sp
 • Elisabeth Sakrisson, Ap
 • Jon Storfjord, Ap

I neste kommunestyreperiode blir det ett hovedutvalg i Trysil; hovedutvalg for drift og forvaltning som overtar de fleste saksområdene som de tre hovedutvalgene har hatt.

Til toppen