Rett på billigere barnehageplass?

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Barn sitter ved langbord og tegner - Klikk for stort bilde Illustrasjonsfoto
Det er mulig å søke hele året, men for at vedtaket skulle gjelde fra 1. august, måtte du søke før 20. juni. 

Gjelder fra måneden etter

Om søknaden blir innvilget, får du redusert betaling fra måneden etter at kommunen har fattet vedtaket som maks kan gjelde for ett barnehageår. De som har redusert betaling dette barnehageåret, må altså søke på nytt for neste barnehageår. Om du søker så sent at vi ikke rekker å behandle søknaden før i august, vil du ikke få redusert foreldrebetaling før i september.

Lav inntekt

I Norge er det to ordninger som gir lavere foreldrebetaling for familier og husholdninger med lav inntekt; redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningene gjelder i både kommunale og private barnehager, men søknaden skal alltid sendes til kommunen. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

Redusert betaling

Fra 1. august 2022 gjelder nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen familier og husholdninger som har en samlet skattepliktig inntekt under 559 167 kroner uavhengig av barnehagebarnets alder. 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen for å få gratis kjernetid 598 895 kroner. Ordningen gjelder barn som er to, tre, fire eller fem år gamle eller som har utsatt skolestart. 

Søknad

Du kan søke når som helst i året. Men husk at vedtakene i utgangspunktet ikke har tilbakevirkende kraft. Så søk i god tid. Du må legge ved skattemelding for 2021 og A-melding for 2022. 

Gå til søknadsskjema

Les mer om ordningene

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Rådgiver oppvekst
E-post
Mobil 474 73 405
Til toppen