Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

En barnehageplass skal ikke koste mer enn 6 % av husholdningens inntekt. Er den dyrere, kan man søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Mer informasjon

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Rådgiver oppvekst
Sektor for oppvekst
E-post
Telefon 47 47 34 05
Mobil 47 47 34 05
Til toppen