Har du rett på billigere barnehageplass?

Familier med lav inntekt kan få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. For å få det fra 1. august, må de søke før 3. juli.

Barn sitter ved langbord og tegner - Klikk for stort bilde Illustrasjonsfoto

Årsaken til fristen er saksbehandlingstid og ferieavvikling. Men det er altså mulig å søke hele året.

To ordninger

Det er to moderasjonsordninger om foreldrebetaling for barnehageplass for familier eller husholdninger med lav inntekt; redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Begge gjelder i både kommunale og private barnehager, men søknaden sendes og behandles av kommunen. Og for begge gjelder at husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt legges til grunn. 

Redusert betaling

Fra 1. august 2024 gjelder nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for familier og husholdninger som har en samlet skattepliktig inntekt under 275 000 kroner uavhengig av barnehagebarnets alder. 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen for å få gratis kjernetid 642 700 kroner. Ordningen gjelder barn som er to, tre, fire eller fem år gamle eller som har utsatt skolestart. 

Fra måneden etter

Om søknaden blir innvilget, får du redusert betaling fra måneden etter at kommunen har fattet vedtaket. Om du får vedtak om redusert betaling i august f.eks., gjelder det fra og med september. Vedtaket kan maks gjelde for ett barnehageår. De som har redusert betaling ett barnehageår, må altså søke på nytt for neste barnehageår.

Søknad

Du kan søke når som helst i året. Men husk at vedtakene i utgangspunktet ikke har tilbakevirkende kraft. Så søk i god tid. Bruk vår digitale søknad. Etter samtykke fra deg innhenter saksbehandleren vår husholdningens bruttoinntekt automatisk fra Skatteetaten. Dersom du har vesentlig og varig redusert inntekt i år mot i fjor, må du legge med dokumentasjon på dette som vedlegg til søknaden. Det kan f.eks. være kopi av den siste A-ordningen. A-ordningen finner du ved å logge inn på Altinn og gå til: Alle Skjema – A-melding- Mine inntekter og arbeidsforhold. 

Gå til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (samme skjema)

Les mer om ordningene

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Rådgiver oppvekst
Sektor for oppvekst
E-post
Telefon 47 47 34 05
Mobil 47 47 34 05
Til toppen