Ordføreren møtte helseministeren om sjukehus

Det som betyr noe for oss, er avstand til føde- og akuttsjukehus, sa ordfører Erik Sletten til helseministeren i et digitalt møte 16. mars.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Erik Sletten på digitalt møte med helseministeren  - Klikk for stort bildeI all politisk behandling av sjukehusstruktur peker Trysil på hva som er viktigst for oss: akutt- og fødetilbud på sjukehuset i Elverum, sa ordfører Erik Sletten til helseminister Ingvild Kjerkol. Stine Akre, Trysil kommune

Helseminister Ingvild Kjerkol inviterte ordførerne i Innlandet og fylkesordføreren til et digitalt møte i forbindelse med det pågående arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Valg av alternativ

- Jeg vil nå på bakgrunn av vedtakene i Helse Sør-Øst RHF gjøre mine vurderinger for valg av alternativ for steg 2 av konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Som del av min vurdering ønsker jeg å møte dere ordførere og fylkesordfører for å høre deres synspunkter på styrevedtakene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF, og forslagene om å gå videre med Mjøssykehus-alternativet, skrev helseministeren i invitasjonen.

Tre minutters taletid

Kommuner som ville presentere standpunktene sine alene, fikk tre minutters taletid. Dette sa Trysils ordfører:

Takk til statsråden for invitasjonen til møte og at vi får legge fram Trysils synspunkter om ny sjukehusstruktur i Innlandet.

Trysil har 6 582 faste innbyggere, 6 900 fritidsboliger og har i mange helger over 30 000 besøkende. I høysesong så er vi opp mot 60 000 folk i Trysil. Vi har en svært god kommunal legevakt som takler godt det helsemessige ansvaret vi har for den store ekstra befolkningen som hyttefolket og de tilreisende utgjør – altså 60 000 folk i normalår- større enn noen av byene i Innlandet. Men det er avhengig av godt samarbeid med Sykehuset Innlandet, gode prehospitale tjenester og kortest mulig avstand til sjukehus.

Trysil er Norges desidert største vinterdestinasjon med over 900 000 skidager i året. Kommunen har et lovpålagt helseansvar for alle som oppholder seg i Trysil. I 2022 hadde vi 1 300 ski- og 290 sykkelskader, samt 16 000 henvendelser til kommunal legevakt. Vi behandler cirka 80 % av skadene sjøl, resten sendes til Elverum eller Hamar.

I dag tar det én time å reise fra Trysil til Elverum. Med nærmeste akuttsjukehus i Moelv vil det ta en time og 40 minutter.

Det som betyr noe for oss, innbyggere og besøkende, er avstand til føde- og akuttsjukehus. Denne er i dag stor nok som den er, og en løsning som gir oss et dårligere akutt- og fødetilbud, er uaktuelt å bifalle.

Vi forstår samtidig at reisetid ikke er eneste kriteriet for gode sjukehus, men i en akuttsituasjon vil alltid tid være avgjørende. 

I all politisk behandling av sjukehusstruktur peker Trysil på hva som er viktigst for oss: 
Akutt og fødetilbud på sjukehuset i Elverum. 

Kommunestyrets vedtak om støtte til Mjøssjukehuset har hatt som forutsetning at Elverum består med akutt- og fødetilbud. Faller dette, har vi ønsket en full utredning av 0+-alternativet.

Vi kan ikke se at 0+-alternativet er utredet til et nivå som er sammenliknbart, selv om foretaksmøtet 10. januar 2022 vedtok at alternativet skal utredes på en tilstrekkelig og sammenliknbar måte som gir grunnlag for en reell sammenstilling.

Vi ber derfor statsråden om å sørge for at 0+-alternativet blir utredet på en tilstrekkelig og sammenliknbar måte, slik Hurdals-plattformen fastslår - før endelig beslutning fattes.

Vi kan heller ikke akseptere en utvikling der en bygger ned helsetilbudet til vår befolkning i Sykehuset Innlandet for å spare penger på drift som så skal brukes til investeringer i et framtidig mjøssjukehus. Innlandets innbyggere og pasienter fortjener at spesialisthelsetilbudet i framtida ikke skal bli dårligere, men bedre – og oppfattes som trygt og i nærheten av bosted. 

Til toppen