Møte om integrering

Trysil kommune har hatt møte med lag og foreninger om integrering, inkludering og mangfold.

Åtte møtedeltakere rundt bord - Klikk for stort bildeNoen av møtedeltakerne. Malin Jonsson, Trysil kommune På møtet deltok:

 • Terje Hagen, Trysil idrettsråd
 • Irene Stengrundet, Nordre Trysil IL
 • Øivind Løberg, Trysil FK
 • Julie Andrea Nunez, NMK Trysil
 • Yngvild Holt, DNT Engerdal Trysil
 • Sondre Amdahl, Trysil IL
 • Flyktningkonsulent Faisal Hashmi
 • Frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen
 • Kultursjef Anne N. Sætre
 • Kultur- og idrettskonsulent Malin Jonsson

Dette skjedde

Malin Jonsson oppsummerer dagen slik:

Anne N. Sætre åpnet med å fortelle om Mangfoldsplakaten,  Fritidserklæaringen og kommunens oppdrag om å samarbeide med idrettslag og andre lag og foreninger om temaet integrering, inkludering og mangfold.  

Flyktninger i Trysil

Faisal Hashmi fortalte at det har kommet 53 flyktninger fra Kongo, Syria, Afganistan og Somalia til Trysil under en femårsperiode. Av dem er det 30 barn. 

De har en annen holdning og andre tradisjoner enn nordmenn. De har ikke ordet fritidsaktivitet i sitt vokabular. Å vise foreldrekjærlighet er å for eksempel kjøpe en ny telefon, ikke å følge med barnet på trening eller kamp. 

De fleste er ikke kjent med foreningssystemet, så det er vanskelig for dem å komme i gang, forstå søknadskjemaer osv. 

Faisal mener at det ikke skal lages spesielle tiltak for flyktninger, men at de skal integreres i de tiltakene og aktivitetene som allerede finnes i Trysil. Holdningene deres er den største utfordringen for å få dem med. 

De inviterte lagene fortalte litt om hvordan de jobber med integrering i dag og hvordan de ønsker å jobbe med det videre. De er enige om at de trenger å jobbe mer med dette og at det er bra å få hjelp og ideer om hvordan de kan jobbe videre.

Tilskudd  

Terje Hagen sa at det fins midler som er rettet mot spesifikke tiltak som integrering, inkludering og mangfold. Idrettsforbundet har lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) og Trysil kommunes idrettsfond kan også brukes til formålet. 

Ester Borg Rasmussen sa at de kommunale frivillighetsmidlene også kan brukes til spesifikke tiltak rettet mot integrering og mangfold, for eksempel hyggekvelder, tolk, oversettelse, informasjonskvelder. 

Trysil kommune har også en ordning med fritidsstipend til barn og unge i familier som har dårlig råd. De kan få tilskudd til en fritidsaktivitet per barn.

Forslag til tiltak

 • Arrangere hyggekveld med tolk der flyktninger kan komme og spille fotball for eksempel, få informasjon om rutinene og litt servering
 • Arrangere vandringsturer for bare kvinner

Neste steg

 • Lagene skal ta opp integrering, mangfold og inkludering som sak på neste styremøte og stille spørsmålet Hvordan kan vi jobbe med dette?
 • Det er viktig å få større bevisstheten om kulturelle forskjeller i lagene og blant foreldrene. For eksempel kan ikke alle kjøre til og fra trening og kamper da de ikke har bil. Men de kan for eksempel bake i stedet. 
 • Lagene bør ha mer direkte kontakt med og få veiledning av flyktningkonsulenten.
 • Lagene og kommunen bør ha en årlig dag sammen der de ber inn flyktninger og idrettslag. Med forskjellige stasjoner blir det et personlig møte der flyktningene får en god informasjon. Servering og hygge hører med. Tolk må inviteres. Dagen kan for eksempel legges til høsten da vi også arrangerer Chai Time.
 • Kommunen og lagene må også jobbe med inkludering av nordmenn med dårlig råd eller funksjonshemming. 

Nyttige lenker

Mangfoldsplakaten

Fritidserklæringen

Trysil kommunes idrettsfond

Idrettsforbundets LAM-midler

Trysil kommunes frivilligmidler

Trysil kommunes fritidsstipend

Kommunedelplan for fysisk idrett og aktivitet (se delmål og tiltak side 9 og 10) (PDF, 2 MB)

Kontakt oss

Faisal Hashmi
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 412 79 540
Malin Jonsson
Kultur- og idrettskonsulent
E-post
Telefon 488 81 846
Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
E-post
Telefon 905 15 159
Ester Borg Rasmussen
Frivilligkoordinator
E-post
Telefon 474 72 918
Til toppen