Møte i beredskapsrådet

Fredag 10. mars gjennomførte Trysil kommune møte i beredskapsrådet.

Beredskapsrådet samlet rundt møtebord - Klikk for stort bildeHensikten med beredskapsrådet er at medlemmene skal gi hverandre gjensidig orientering om beredskapsarbeid, samt gi informasjon om aktiviteter som styrker samarbeidet på tvers av etatene. Harald Nyberg, Trysil kommune

Agenda på møtet

 • Hendelser siden siste beredskapsrådsmøte ved beredskapskoordinator Hans Martin Aas
 • Nasjonal trusselvurdering ved politistasjonssjef Lasse Kalvø
 • Informasjon om ambulansetjenesten i Trysil ved konstituert seksjonsleder Erland Enger
 • Informasjon om Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ved brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk
 • Status i arbeidet med helhetlig ROS-analyse ved beredskapskoordinator Hans Martin Aas

Møtedeltakere

I beredskapsrådet i Trysil møtte:

 • ordfører Erik Sletten
 • varaordfører Stine Akre
 • seniorrådgiver i Mattilsynet Helge Heimstad
 • politistasjonssjef i Trysil og Engerdal Lasse Kalvø
 • brannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Trond Joar Kjenstadbakk
 • sokneprest Veronika Johnsen Lepperød
 • avdelingsleder i kommunikasjonsavdelingen Harald Nyberg
 • Morten Olesen Lutnæs som stedfortreder for landbrukssjefen
 • HV-områdesjef Christopher Rolsdorph
 • kommuneoverlege Hanna S. Rydløv
 • enhetsleder i enhet for legesenter og beredskap Ann-Karin Røgholt
 • områdeleder i Sivilforsvaret Terje Stenseth
 • kommunedirektør Jan Sævig
 • kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling Bente Hagen
 • kommunalsjef i sektor for helse og mestring Britt Støa
 • kommunalsjef i sektor for oppvekst Hanne Stolt Wang
 • beredskapskoordinator Hans Martin Aas

Inviterte gjester

Disse var invitert som gjester i møtet:

 • beredskapskoordinator i Malung-Sälens kommune Carlos Forsed
 • beredskapskoordinator i Våler Marit Ekeberg
 • konstituert seksjonsleder ved ambulansen i Trysil Erland Enger
 • daglig leder i Destinasjon Trysil Ida Dyreng
 • rådgiver oppvekst Beate H. Sande
 • politikontakt Thomas Hanssen
Syv personer og tre ambulanser - Klikk for stort bildeEtter møtet i beredskapsrådet var det omvisning i Flendalsvegen 4 der deltakerne fikk se både Sivilforsvarets nye lager og den nye ambulansestasjonen. Harald Nyberg, Trysil kommune
Til toppen