Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Fornøyde etter strømmøte

Ordfører Erik Sletten og beredskapskoordinator Hans Martin Aas er fornøyde etter et møte med Elvia.

Bilde av skjerm fra digitalt møte - Klikk for stort bildeNoen av deltakerne på strømmøtet med Elvia Hans Martin Aas, Trysil kommune
​Hans Martin sendte et brev og ba om et møte med Elvia etter de mange og til dels langvarige strømbruddene vi har opplevd i vinter. 

Liv og helse

- Et strømbrudd får umiddelbart eller etter noe tid andre følger slik som for eksempel brudd i telekommunikasjonen, noe som straks kan sette liv og helse i fare ved at det blir problemer å varsle nødetater ved behov, skrev han blant annet.

Mye snø

- Vi er klar over at det denne vinteren er unormalt store mengder snø i trærne over unormalt lang tid, at trær knekker og faller over eller på annen måte kommer i kontakt med linjenettet og fører til strømbruddene, skrev han. 

Ønsket dialog

- Med tanke på samfunnsansvaret ønsker vi en dialog rundt hva som til nå er gjort for å forebygge slike hendelser, hva linjeeier får gjort når feil oppstår og hva dere tenker å gjøre for å forebygge enda bedre for framtiden, skrev han. 

Tre kommuner

Elvia inviterte så Trysil, Engerdal og Åmot kommuner til et digitalt møte. Elvia stilte med fagansvarlig seksjon vedlikehold Åge Øibakken, avdelingsleder beredskap Ole Inge Rismoen, seniorrådgiver kundeprosjekt Arne Hovde og planingeniør Roger Nebylien. Fra Trysil deltok ordfører Erik Sletten, rådmann Jan Sævig og beredskapskoordinator Hans Martin Aas, fra Engerdal ordfører Line Storsnes og kommunalsjef Odd Magnar Opgård og fra Åmot ordfører Ole Erik Hørstad og konstituert rådmann Dag Hoffmann.

Positivt

- Møtet var veldig positivt. Elvia har ryddet mye i skog i vinter og har flere ryddetiltak på gang. De presenterte også flere investerings- og utbedringsprosjekter på strømnettet i Trysil og nabokommunene. Disse prosjektene vil få stor betydning for strømforsyningen hos oss, sier Erik Sletten.

Fornøyde

- Vi er absolutt fornøyde etter møtet. Elvia forstår alvoret og har planer for å forebygge så lange og så mange strømbrudd i framtida, sier Hans Martin.

Se Elvias presentasjon (PDF, 3 MB)

Til toppen