Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Anno museum har overtatt Trysil skimuseum

Overtakelsen ble høytidelig markert i Gammelskula.

Erik Sletten, Sven Inge Sunde og Roar Vingelsgaard - Klikk for stort bildeErik Sletten, Sven Inge Sunde og Roar Vingelsgaard. Anne N. Sætre, Trysil kommune   Anno museum har altså overtatt driften av Trysil skimuseum og skimuseets samlinger er nå innlemmet i Trysil kommunes samlinger. Overtakelsen ble markert i Gammelskula 24. mars.

Godt samarbeidsklima

- Ellen Fauske, som er daglig leder for Anno museum Trysil og Engerdal, ønsket velkommen til markeringen. Hun uttrykte at hun var veldig glad for at vi kunne samles for å lande begge avtalene. Fauske fortalte også at det har vært en prosess over tid, men det har vært en god dialog mellom alle de tre partene Anno museum, Trysil skimuseum og Trysil kommune. Det gode samarbeidsklimaet gir optimisme for veien videre. Og som hun sa, når alle gode krefter drar i lag da kan vi få til mye, forteller kultursjef Anne N. Sætre.

Signering av avtaler

Anno museum skal drifte og utvikle skimuseet videre med Trysil kommune som museumseiere. To avtaler ble underskrevet:

  • Leieavtale av Gammelskula. Anno museum står som leietakere av Gammelskula med det formålet å drifte og utvikle Trysil skimuseum, samt ha kontorene sine der.
  • Avtale mellom Trysil skimuseum og Anno museum om Anno museums overtakelse av skimuseet. Denne omfatter også at eierskapet til Trysil skimuseums samlinger overdras til Trysil kommune.

Det var ordfører Erik Sletten og direktør for Anno museum Sven Inge Sunde som signerte på avtalene, samt at leder for foreningen Trysil skimuseum Roar Vingelsgaard signerte på overdragelsen av samlingene.

Helårs museumstilbud

Sven Inge Sunde holdt tale etter at den formelle delen med avtaleinngåelse hadde funnet sted. I talen sin kalte han avtalesigneringen for en milepæl. Det har tidligere vært en felles målsetting å få til et helårs museumstilbud i Trysil. Fra før drifter Anno museum Trysil bygdetun/Solbakken som har sommeråpent. Når Trysil skimuseum - i lokalene til Gammelskula kan fortsette med vinteråpent, så gir dette et veldig godt utgangspunkt for nettopp et museumstilbud hele året.

Unik skihistorie

Sunde viste også til at Trysil på vinterstid har et veldig stort antall gjester og turister, som gir et godt grunnlag for besøk på skimuseet. Merkevaren Trysil finnes allerede og Anno museum ønsker å bygge videre på dette potensialet. - Trysil har en unik skihistorie, og den kommer også til uttrykk i det moderne Trysils skieventyr. I tillegg står frivilligheten i Trysil sterkt, noe som er og har vært et suksesskriterium, sa Sunde.

Takk til frivilligheten

Erik Sletten fulgte opp dette i sin tale og takket først og fremst frivilligheten, nærmere bestemt Trysil historie- og museumslag som tidligere har eid og drevet Trysil Bygdetun før Trysil kommune overtok. Og også foreningen Trysil skimuseum, som har driftet Trysil skimuseum fram til nå, har lagt ned mye frivillig arbeid. - Kommunen er dem en stor takk skyldig, sa Erik.

Til det beste for museene i Trysil

- Trysil kommune ble museumseiere for noen år siden, og det tar tid å bli en aktiv og god museumseier. Trysil kommune ønsker å ta vare på kulturhistorien og Trysils kulturminner, det har vi også vist ved å restaurere praktbygget Trysil prestegard nå nettopp. Med dagens markering så landes noen viktige avtaler for veien videre til det beste for museene i Trysil, sa Erik.

Takk og gaver

Roar Vingelsgaard takket på vegne av foreningen Trysil skimuseum og overrakte en verdifull antikvitet av det første utgitte eksemplaret at diktet Trysil-Knut fra 1882.

Jan Hoff Jørgensen, som er direktør på Glomdalsmuseet, holdt også en tale og nevnte at ringen nå er sluttet. Gammelskula blir igjen et museumsbygg slik det var på 80-tallet når Stiftelsen Trysil Engerdal museum hadde drift i huset. Han hadde med blomster til de involverte.

Hilding Sponberg har vært en drivkraft og ildsjel som tidligere leder av Trysil historie og museumslag. Han kom også med en gave - en rapport av prestegardens historie og opprinnelse.

Anne N. Sætre, som er kultursjef, sa at hun gleder seg til videre samarbeid og ser at dette legger et godt grunnlag for videre museumsdrift. Som en oppfølger av Roars gave med diktet om Trysil-Knut, bød hun på et musikalsk innslag og sang Trysil-Knut.

Markeringen ble avsluttet med kaffe og kake, og en liten omvisning i skimuseet av Roar Vingelsgaard, for en liten gruppe innenfor smittevernreglene.

         

Til toppen