Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Står du i manntallet?

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i rådhuset og på biblioteket.

Valgurne - Klikk for stort bilde Valgdirektoratet Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du ha stemmerett og være innført i manntallet.

Skjæringsdato for manntallet

Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.

Utleggingsmanntallet

Du kan nå sjekke manntallet for å se om du er manntallsført i Trysil kommune. Som velger får du mulighet til å kontrollere dine opplysninger og eventuelt sende inn klage til valgstyret dersom det er feil i manntallet.

Åpningstider

Utleggingsmanntallet ligger ute til ettersyn 12.7-13.9.2021 her :

  • servicetorget i Trysil rådhus
  • Trysil folkebibliotek

Rådhuset er stengt fram til 2. august, men fra da blir det åpent for publikum på mandager og onsdager dersom smittesituasjonen tilsier det. Men du kan kontakte oss på 62 45 77 00 mandag til fredag kl. 9-15 eller postmottak@trysil.kommune.no. Her ser du når du biblioteket er åpent.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Gå til skjema for innføring i manntallet

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17 for å kunne bli innvilget.

Søknaden sendes til Valgstyret i Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller  postmottak@trysil.kommune.no.

Til toppen