Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Opplysninger om din eiendom

På Kartverkets tjeneste Se eiendom finner du generelle opplysninger om areal, adresser og bygg på eiendommer i hele Norge. 

Der kan du også gjøre oppslag i grunnboken og bestille utskrift fra grunnboken og kopi av tinglyste dokumenter.

Gå til Se eiendom

Kartverkets nettside for eiendom inneholder mye nyttig informasjon, blant annet om hvordan tinglyse eierskifte og rettigheter og hvordan slette tinglyste dokumenter.

Der er det også eiendomsrelaterte skjemaer for tinglysing som skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakt og rettigheter.

Gå til Eiendom

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen