Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. 

  De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene

  I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon, skal beholde muligheten til å komme fram til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.

  Kontakt oss

  Kjetil Norderhaug
  Fagleder geodata
  E-post
  Telefon 474 72 967
  Amalie Kranstad Tjomsland
  Ingeniør geodata
  E-post
  Telefon 476 93 405
  Alvar Verdugo
  Ingeniør geodata
  E-post
  Telefon 474 72 954
  Til toppen