Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Opprettelse av ny festetomt og festegrunn

Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. Punktfeste er også festegrunn.

Festegrunn skal ha festenummer som er et tillegg til gårds- og bruksnummeret. Festerett som gjelder for 10 år eller kortere, kan ikke matrikuleres.

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste, må grunneier søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, tilsvarende som søknad om deling av eiendom.

Ved feste må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven (pbl) eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

Les mer om festetomt på Kartverkets hjemmeside.

Slik søker du

Saksgang og krav til dokumentasjon er de samme som for deling av eiendom.

Gå til deling av eiendom

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen