Retting, endring og tilføyelse av opplysninger i matrikkel

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret. 

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen, hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på.

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Kontakt oss

Agita Freimane
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen