Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Ildsted og skorstein

Har du installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer på fyringsanlegget, må du melde fra til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR).

Gå til meldeskjema

Har du spørsmål om hvordan du best fyrer, hva kravene er for å installere ny peis, om du kan installere ildsted selv eller hva du må gjøre for å fjerne eller la oljetank ligge, se Ofte stilte spørsmål - Ildsted & oljetank hos MHBR.

Gå til MHBR

Til toppen