Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Ildsted og skorstein

Har du installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer på fyringsanlegget, må du melde fra til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR).

Gå til meldeskjema

Har du spørsmål om hvordan du best fyrer, hva kravene er for å installere ny peis, om du kan installere ildsted selv eller hva du må gjøre for å fjerne eller la oljetank ligge, se Ofte stilte spørsmål - Ildsted & oljetank hos MHBR.

Gå til MHBR

Til toppen