Hytterenovasjon

Alle som eier fritidsboliger, er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der fritidsboligen ligger.

Det er Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (SØIR) som er ansvarlig for renovasjonsordningen i Trysil.

Levering

  • Restavfall fra hytter og fritidsboliger leveres i utplasserte containere.
  • Glass/metallemballasje og papp/papir leveres på ministasjoner.
  • Avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite- og brunevarer, farlig avfall, hageavfall med mer leveres på gjenvinningsstasjon.

Gebyrer

Det er representantskapet i SØIR som vedtar renovasjonsgebyrene. Faktura sendes ut av og betales til SØIR. Avfallsgebyret for hytte- og fritidsrenovasjon er delt inn i fire kategorier. Hyttas beliggenhet og generell standard i hytteområdet avgjør i hvilken kategori fritidsboligen plasseres.

Se gebyrene for hytte- og fritidsrenovasjon i punkt 21, 22, 23 og 24 i renovasjonsgebyrene

Gå til SØIRs hjemmeside for mer informasjon, blant annet kart over restavfallscontainerne i Trysil

Til toppen