Boligrenovasjon

Alle privatboliger i Trysil er pålagt en renovasjonsordning som utføres av Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS.

Det skal sorteres i fire fraksjoner:

  • Matavfall
  • Papp og papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall

Andre type avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Mosanden.

Gebyrer

Renovasjon - gebyrer
Type Gebyr
Husholdninger:
Grunnbeløp per år per husstand (inkluderer 140 l matavfallsbeholder, plastsortering, drift av gjenvinningsstasjoner m.m.) 1 340
Leie og tømming av restavfallsbeholder:
140 l beholder 1 526
190 l beholder 2 392
240 l beholder 3 023
360 l beholder 4 538
660 l beholder 8 325
160 l ekstrasekk for restavfall (kjøpes i butikkene) 50
Leie og tømming av beholder for papp og papir:
140 l beholder 128
240 l beholder 224
360 l beholder 446
660 l beholder 1 098
Leie og tømming av beholder for glass og metallemballasje:
140 l beholder 128
240 l beholder 224
Serviceabonnement (henting utover 3-metersregelen)
3-10 meter 220
11-20 meter 448
Over 20 meter krever særskilt avtale
Hytter og fritidseiendommer:
Kategori 0 (hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon, for eksempel Trysilfjellet) 2 689
Kategori 1 (hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur – veg, vann, avløp, elektrisitet) 1 680
Kategori 2 (hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg og der det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører til i denne kategorien.) 911
Kategori 3 (hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder og uten vegforbindelse i rimelig nærhet) 365
Når du selv leverer avfall:
Sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler 0
Levering på gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv.:
Sortert avfall – alle fraksjoner unntatt restavfall (kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret) 0
Restavfall per inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall 45
Restavfall kr 250 per m³ inkl. mva. 270

Gå til SØIRs sider for mer info

Til toppen