Boligrenovasjon

Alle privatboliger i Trysil er pålagt en renovasjonsordning som utføres av Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (SØIR).

Det skal sorteres i fire fraksjoner:

  • Matavfall
  • Papp og papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall

Andre type avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Mosanden.

Gebyrer

Det er representantskapet i SØIR som fastsetter gebyrene. Faktura sendes ut av og betales til SØIR.

Se renovasjonsgebyrene for bolig

Gå til SØIRs sider for mer info

Til toppen