Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Boligrenovasjon

Alle privatboliger i Trysil er pålagt en renovasjonsordning som utføres av Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS.

Det skal sorteres i fire fraksjoner:

  • Matavfall
  • Papp og papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall

Andre type avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Mosanden.

Gebyrer

Renovasjon - gebyrer
Type Gebyr
Husholdninger:
Grunnbeløp per år per husstand 1 018
Leie og tømming av restavfallsbeholder:
140 l beholder 1 159
190 l beholder 1 817
240 l beholder 2 297
360 l beholder 3 448
660 l beholder 6 325
160 l ekstrasekk for restavfall (kjøpes i butikkene - kr 50 inkl. mva.) 40
Leie og tømming av beholder for papp og papir:
140 l beholder 97
240 l beholder 170
360 l beholder 339
660 l beholder 884
Leie og tømming av beholder for glass og metallemballasje:
140 l beholder 97
240 l beholder 170
Forenklet renovasjonsordning - kun sekk
jf. retningslinjer for endring av abonnement (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon) 1 141
Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr for hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller til bioavfall
jf. retningslinjer for endring av abonnement - 448
Serviceabonnement (henting utover 3-metersregelen)
3-10 meter 167
11-20 meter 340
Over 20 meter krever særskilt avtale
Hytter og fritidseiendommer:
Kategori 0 (hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon, for eksempel Trysilfjellet) 2 043
Kategori 1 (hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur – veg, vann, avløp, elektrisitet) 1 276
Kategori 2 (hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg og der det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører til i denne kategorien.) 692
Kategori 3 (hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder og uten vegforbindelse i rimelig nærhet) 277
Når du selv leverer avfall:
Sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler 0
Levering på gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv.:
Sortert avfall – alle fraksjoner unntatt restavfall (kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret) 0
Restavfall per inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (40 kr inkl. mva.) 32
Restavfall kr 250 per m³ inkl. mva., (minstepris 140 l - kr 40 inkl. mva.) 200

 

Gå til SØIRs sider for mer info

Til toppen