Forhåndskonferanse

Du finner mye god veiledning om byggesøknader på Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider og her på kommunens hjemmeside. Har du spørsmål, kan du kontakte kommunens byggesaksbehandlere på telefon 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 12-15 eller postmottak@trysil.kommune.no

Forhåndskonferanse

Dersom du har mange spørsmål til en byggesøknad, kan det være lurt å be om en forhåndskonferanse. Det er et møte som avholdes før du eventuelt sender en søknad til kommunen. Vi innkaller til et slikt møte innen 14 dager etter at vi har fått anmodning om forhåndskonferanse. 

Både søker og kommunen kan kreve forhåndskonferanse som er et avklaringsmøte mellom partene. Den skal bidra til at tiltakshaver får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og bli gjort kjent med relevante krav samt forutsetninger for videre saksbehandling. Kommunens representanter vil normalt sett ikke kunne fatte noen endelige beslutninger i møtet, men kan bidra til felles avklaringer i forkant av en eventuell byggesøknad.

Kommunen skriver referat fra møtet i eller i etterkant av forhåndskonferansen og sender det til partene. Referatet vil inngå som saksdokument ved en eventuell byggesøknad. 

Vi gjør oppmerksom på at du må betale et gebyr for gjennomført forhåndskonferanse. I 2023 er det på 1 543 kroner. 

Hva må du gjøre i forkant av forhåndskonferansen? 

For at kommunens representanter skal kunne forberede seg best mulig til møtet og avklare hvilke andre fagområder som eventuelt blir berørt, bør du sammen med anmodning om forhåndskonferanse også sende inn en oversikt over hvilke temaer eller spørsmål du ønsker å få avklart i møtet. Du bør også sende inn relevante dokumenter som tegninger, skisser, kart og liknende dersom det foreligger.

Bestill forhåndskonferanse

Til toppen