Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Beverjakt

Beverjakta i Trysil varer fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Det er ikke krav om fellingstillatelse på bever. Som for småvilt for øvrig er det bare krav om en avtale mellom grunneier og jeger, f.eks. i form av jaktkort.

Fellesforeninga

Trysil fellesforening for jakt og fiske administrerer småviltjakta, herunder beverjakta, i store deler av Trysil.

- Hver jeger får tildelt et eget område/vassdrag. Det er færre bever enn det var for noen år siden, så vi er ganske restriktive med tildeling av jakt, sier daglig leder Dag Arne Berget.

Søknad

Søknad om beverjakt, gjerne med ønsket område, sendes til post@trysil-fellesforening.no innen 1. september. 

Priser

  • Innenbygds - ett jaktkort med fellingsrett på ett dyr kr 425. 
    Tillegg per ekstra jeger som jakter på samme kvote kr 320.
  • Utenbygds - ett jaktkort med fellingsrett på ett dyr kr 850. 
    Tillegg per ekstra jeger som jakter på samme kvote kr 320.     

Se Trysil fellesforening for jakt og fiskes hjemmesider

Statskog

Statskog tilbyr beverjakt i Vestre Trysil og Ljørdalen. Kortene koster 850 kroner for voksne og 425 kroner for ungdomskort og kjøpes på inatur.no. 

Se Statskogs beverside

Les om beverjakt hos Statskog i Vestre Trysil

Les om beverjakt hos Statskog i Ljørdalen

Forskrifter

Se forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Trysil

Se forskrift om utvidet jakttid på bever i Trysil

Til toppen