Raskiftet-fondet

Raskiftet-fondet tilføres 2 millioner 2012-kroner hvert år i 25 år. Kapitalen skal brukes til avbøtende tiltak som skal bidra til økt trivsel og attraktivitet i Osensjøområdet. 

Fondet ble opprettet i 2018 i forbindelse med etableringen av Raskiftet vindkraftverk.

Fondsstyret har bundet opp mesteparten av fondsmidlene de nærmeste årene ved å gi:

  • Søre Osen grendeutvalg tilskudd til renovering av samfunnshuset (minimum 600 000 kroner i 2021, 1,5 millioner i 2022 og 2 millioner i 2023)
  • Utåkut løypelag tilskudd til etablering av tur- og skiløyper (3,5 millioner i 2020, 1,23 millioner i 2021 og 1,23 millioner i 2022 - spillemidler de måtte få, skal gå tilbake til Raskiftet-fondet).

Men vi tar imot søknader likevel. De det ikke fins midler til, blir lagt på vent til fondet igjen har tilstrekkelig kapital.

Se vedtektene for Raskiftet-fondet (PDF, 164 kB)

Kontakt oss

Vakant stilling
Næringskonsulent
E-post
Telefon 62 45 77 00
Marie Bohman Låte
Næringssjef
E-post
Telefon 412 28 733
Til toppen