Statstilskudd til drenering

Eiere av jordbruksareal - eller foretak som leier dette - kan søke om statstilskudd til drenering.

Kontakt oss

Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Til toppen