Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Hvis du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Unntaket er hvis du overtar en leilighet eller en bebygd eiendom på under to dekar.

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet

Kontakt oss

Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen