Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Hvis du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Unntaket er hvis du overtar en leilighet eller en bebygd eiendom på under to dekar.

 

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet

Kontakt oss

Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen