Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket andre halvår 2023, er 31. desember.

Meld inn målerstanden digitalt her

Trysil kommunes bokfond

Overskuddet av salg av Trysilboka og andre kommunale utgivelser settes på et eget fond. Ved inngangen til 2023 var fondet på 259 232 kroner.

Bokfondet skal brukes til tilskudd til nye lokale bokprosjekter og andre utgivelser som dokumenterer, bevarer og formidler Trysils lokalhistorie og kulturarv. 

Retningslinjer for Trysil kommunes bokfond

Kontakt oss

Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
Kulturavdelingen
E-post
Telefon 90 51 51 59
Til toppen