Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kulturmidler til drift

Vi har 160 000 kroner å gi i tilskudd til drift av lag og foreninger i år.

​Potten skal ifølge retningslinjene fordeles med 110 000 kroner til idrettslag, 30 000 kroner til sang-, musikk- og danselag og 20 000 kroner til andre lag og foreninger som har kultur som ett av sine hovedformål. 

Idrett

Følgende gjelder:

  • Lag og foreninger må være medlem i Norges idrettsforbund for å kunne søke. 
  • Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende dem inn samlet i én felles søknad. 
  • Tilskuddet skal benyttes til drift og aktiviteter knyttet til idrettslagenes virksomhet, først og fremst knyttet opp mot aldergruppene 0-12 år og 13-19 år. Driftsutgifter er lokalleie, strømutgifter, transportkostnader og liknende. 

Andre

For sang, musikk og andre gjelder:

  • Tilskuddet gis til lag og foreninger, ikke privatpersoner, som har kultur som formål eller som en viktig del av sine aktiviteter. Det utvidete kulturbegrepet legges til grunn. 
  • Politiske og religiøse grupperinger faller utenom ordningen. 
  • Hvert hovedlag må samordne søknadene fra sine undergrupper/lag og sende dem inn samlet i én felles søknad. 


Se retningslinjene for kulturmidler (PDF, 481 kB)

Se kulturplanen for Trysil (PDF, 861 kB)

Se idrettsplanen for Trysil (PDF, 4 MB)

Kontakt oss

Malin Jonsson
Kultur- og idrettskonsulent
E-post
Telefon 488 81 846
Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
E-post
Telefon 905 15 159
Til toppen