Lokalhistorie

Det er mange plasser du kan finne informasjon om Trysil, både i nyere og eldre tid.

Lokalhistorisk samling

Biblioteket har en stor lokalhistorisk samling i et eget rom. Her finner du litteratur både av og om tryslinger. Det er mange ulike små og større lokalhistoriske utgivelser, også skoleoppgaver som tar for seg lokalhistoriske temaer. Det kan være om dialekt, om stedsnavn, om fløting, om industribygging eller turistnæringa. Vi har også utklippsarkiver med småtrykk og avisartikler om mange forskjellige temaer og personer. Noen private arkiver og etterlatte skrifter og brev er det også der. Du kan kikke i alt lokalsamlinga når du er på biblioteket. Vi låner bare ut det vi har flere eksemplarer av.

Fotosamling

Kulturavdelingen har ansvaret for Trysil kommunes fotoarkiv, en fotosamling på cirka 9 000 bilder. Vi har blant annet større samlinger etter Otto W.F. Mejlænder, Haakon Garaasen og Lasse Thorseth.

Digitalt museum

Vi samarbeider med dokumentasjonsavdelingen i Anno museum og har de digitaliserte bildene våre ute på DigitaltMuseum. Arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre samlingen pågår kontinuerlig. Stadig ligger flere og flere bilder ute. Det er også bilder i samlingen som vi ikke publisere på internett, stort sett på grunn av opphavsrett. Vi jobber likevel med å digitalisere dem slik at vi kan legge dem ut så snart det blir mulig. Det er også mange andre aktører, arkiver, museer og bibliotek som har fotomateriale fra Trysil. Flere av dem finner du også på DigitaltMuseum.

Utforsk hva som ligger om Trysil på DigitaltMuseum

Kommunearkivet

Kommunens arkiv inneholder dokumenter fra 1837 og fram til i dag. Vi nevner protokoller og korrespondanse fra kommunestyre og formannskap, skoleprotokoller, fattigvesenet, byggesaksarkiv med mer. I tillegg oppbevarer kommunen arkiv fra flere lag og foreninger.

Årbok for Trysil

Trysil kommune gir hvert år ut Årbok for Trysil i samarbeid med Spire avdeling Trysil. I den er det artikler med lokalhistorisk innhold fra rundt omkring i hele kommunen. Har du stoff til årboka, er det fint om du kontakter biblioteksjefen eller kultursjefen. Årbøkene selges på bokhandelen og i flere butikker i Trysil. Du kan også låne dem på biblioteket.

Trysil bygdetun

Kommunen eier Trysil bygdetun, Norges eldste bygdemuseum, men det er Anno museum som har drifts- og vedlikeholdsansvaret. Trysil bygdetun er et sommeråpent friluftsmuseum med bygninger fra ulike deler av kommunen. Det var forfatteren Sven Moren som tok initiativ til å opprette bygdetunet. De første bygningene var tilgjengelige for besøk allerede i 1901.

Trysilnavn.no

Det ligger mye historie i stedsnavn. På nettstedet Trysilnavn.no finner du mange lokale navn fra rundt om i Trysil. Det er berg og bakker, steiner og buer, bekker og tjern, trær og velteplasser - ja, det meste du kan tenke deg. Alt er samlet inn og registrert på dugnad av lokale ildsjeler ute i grendene - med nøyaktig beliggenhet, gode beskrivelser, lydfil med lokal uttale, bilde og mer til. Det er kommunen som eier nettstedet.

Gå til Trysilnavn.no

Nyttige lenker

Her er andre nyttige lenker der du kan finne informasjon om Trysil:

Kontakt oss

Tone Odden
Biblioteksjef
Trysil folkebibliotek
E-post
Telefon 40 03 88 35
Til toppen