Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Lokalhistorie

Vi har mange plasser der du kan finne informasjon om Trysil, både i nyere og eldre tid.

Lokalhistorisk samling

Biblioteket har en stor lokalhistorisk samling i et eget rom. Her finner du både litteratur av og om tryslinger. Det er mange ulike små og større lokalhistoriske utgivelser, også skoleoppgaver som tar for seg lokalhistoriske temaer. Det kan være om dialekt, om stedsnavn, om fløting, om industribygging eller turistnæringa. Vi har også utklippsarkiver med småtrykk og avisartikler om mange forskjellige temaer og personer. Det finnes også noen private arkiver og etterlatte skrifter og brev. Alt i lokalsamlinga kan sees på, og vi låner ut der vi har flere eksemplarer.

Fotosamling

Kulturavdelingen har ansvaret for en fotosamling på cirka 9 000 bilder. Vi har blant annet noen større samlinger etter Otto W.F. Mejlænder og Haakon Garaasen. I de senere år har også Lasse Thorseth gitt mange fotografier til Trysil kommunes fotoarkiv.

Digitalt museum

Vi samarbeider med dokumentasjonsavdelingen i Anno – museene i Hedmark og har de digitaliserte bildene våre ute på digitalt museum. Arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre samlingen pågår kontinuerlig, og du vil stadig finne at flere og flere bilder ligger ute. Samtidig er det bilder i samlingen som vi ikke kan legge ut på nett, dette er stort sett knyttet til opphavsrett. Vi jobber likevel med digitalisering slik at vi fortløpende kan gjøre materiale tilgjengelig så snart det er mulig. Det er også mange andre aktører, arkiver, museer og bibliotek som har fotomateriale fra Trysil. Flere av disse finner du også på digitalt museum.

Utforsk hva som ligger om Trysil på DigitaltMuseum.

Kommunearkivet

Kommunens arkiv inneholder dokumenter fra 1837 frem til i dag. Blant annet protokoller og korrespondanse fra kommunestyre og formannskap, skoleprotokoller, fattigvesenet, byggesaksarkiv med mer. I tillegg oppbevarer kommunen privatarkiv fra en rekke lag og foreninger.

Årbok for Trysil

Trysil kommune gir hvert år ut Årbok for Trysil i samarbeid med Eggen media. Her trykkes det ulike artikler med lokalhistorisk innhold, og hele kommunen dekkes. Har du stoff til årboka ønsker vi at du tar kontakt, enten med biblioteksjefen eller kultursjefen. Årbøkene selges via bokhandel i Trysil. Alle årganger er også til utlån på biblioteket.

Trysil bygdetun

Kommunen er også eier av Trysil bygdetun, der Trysil og Engerdal museum har drifts- og vedlikeholdsansvaret. Trysil bygdetun er et sommeråpent friluftsmuseum med bygninger samlet fra ulike deler av kommunen. Det var Sven Moren som tok initiativ til å opprette bygdetunet, og de første bygningene kunne besøkes allerede i 1901.

Trysilnavn.no

Det ligger mye historie i stedsnavn. På nettstedet Trysilnavn.no finner du rundt 6 500 lokale navn rundt om i Trysil. Det er berg og bakker, steiner og buer, bekker og tjern, trær og veltplasser - ja det meste du kan tenke deg. Alt samlet inn og registrert på dugnad av lokale ildsjeler ute i grendene - med nøyaktig beliggenhet, gode beskrivelser, lydfil med lokal uttale, bilde og mer til.

Gå til Trysilnavn.no

Nyttige lenker

Her er andre nyttige lenker der du kan finne informasjon om Trysil:

Kontakt oss

Tone Odden
Biblioteksjef
E-post
Telefon 400 38 835
Til toppen