Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kontakt oss

Enhet for psykisk helse er et tverrfaglig lavterskeltilbud for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus/avhengighet.

Telefon: 40 44 10 25 mandag-fredag kl. 8-15.30
Besøksadresse: Sønsthagen, Skredderbakken 8 A, Trysil
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
(ikke send sensitive opplysninger på e-post, bruk heller eDialog).

Klikk på riktig gruppe/team så finner du navn, telefonnummer og e-postadresse til de ansatte.

Ledelsen  Team barn, unge og familie   Team voksne   Team rus/avhengighet   

Team aktivitet    Oppsøkende team  

Her er vi:

Til toppen