Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Influensavaksine

Ring fastlegen din på tlf. 62 45 78 50 for å bestille time. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 8-11 og kl. 12-15.

Vaksinen kommer om høsten og har god virkning også om den tas så sent som i januar.

FHIs anbefalinger

Det er Folkehelseinstituttet som kommer med anbefalingene om hvem som bør ta vaksinen. De siste årene har det vært:

Disse gruppene som har økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales det at disse tar influensavaksinen:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Til toppen