Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Ergoterapi

Ergoterapi er en gratis behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. 

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.

Ergoterapeuten er mer opptatt av løsninger enn av problemer og 

 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapi i kommunehelsetjenesten

Vi er tre ergoterapeuter som holder til i første etasje på sykehjemmet; inn hovedinngangen, til venstre i korridoren og så 2. og 3. dør på venstre side.

Vi kan blant annet bistå med:

 • undersøkelse og kartlegging
 • informasjon, veiledning og undervisning
 • hverdagsrehabilitering
 • rehabilitering etter sykdom og skade
 • habilitering
 • formidle hjelpemidler
 • forebyggende og helsefremmende aktiviteter individuelt eller i gruppe

Vi utfører tjenester der brukeren er og er tilknyttet barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjenester, NAV og hjelpemiddelsentral.

Kontakt oss

Jorunn Gjermunds Løken
Enhetsleder og fysioterapeut
E-post
Telefon 400 36 308
Ann Kristin Flystveit
Ergoterapeut
E-post
Telefon 400 36 307
Hilde Helseth
Ergoterapeut
E-post
Telefon 474 82 520
Ine Holt
Ergoterapeut
E-post
Telefon 989 07 095
Til toppen