Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Trysil ungdomsråd

Trysil ungdomsråd består av 12 engasjerte ungdommer og varaordfører Stine Akre.

Ungdomsrådet 2020/2021 - Klikk for stort bildeForan fra venstre: Nelly Åkesson, Signe Storsnes, Olea Hildrum og Kristian B. Stengrundet. Bak fra venstre: Simen Lindstad, Sanna Berg, Oda Trønnes Hagebakken, Frida Nordnes Bækken, Madeleine Lyseggen Aas, Malene Ru Xie, Ona Buflod Bovollen, Einar Stengrundet, Ida Skoglund og Erik Fjelltveit Nyhuus. Beathe H. Sande, Trysil kommune
Ungdomsrådet skal:

 • bidra til å fremme ungdommens interesser i nærmiljøet deres
 • styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen
 • være høringsorgan for kommunen i saker som berører de unge

Oppgavene

Ungdomsrådets faste oppgaver er:

 • å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de saker som angår unge.
 • å arrangere UKM (Ung kultur møtes)
 • å være ansvarlige for Hold Trysil rent-kampanjen.
 • å stille med en representant i kommunestyret i saker som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet og andre saker som angår dem. Ungdomsrådets representant har talerett, men ikke stemmerett.

Medlemmene

Trysil ungdomsråd velges av kommunestyret og består av ett kommunestyremedlem med varamedlem og 12 ungdommer i alderen 13-20 år:

 • Fire fra Trysil videregående skole (maks 20 år)
 • Fire fra Trysil ungdomsskole
 • To som er gjenvalgt fra fjorårets ungdomsråd
 • To som er valgt som medlem og varamedlem i Ungdommens fylkesting
 • To varamedlemmer som velges blant fjorårets medlemmer

Fagleder for byggende barne- og ungdomsarbeid er ungdomsrådets sekretær og ansvarlig for å følge opp arbeidet med ungdomsrådet.

Se ungdomsrådets retningslinjer (PDF, 15 kB)

Besøk Facebook-sida deres

Kontakt oss

Beathe Helen Sande
Fagleder byggende barne- og ungdomsarbeid
E-post
Telefon 474 56 499
Til toppen