Trysil ungdomsråd

Trysil ungdomsråd består av 12 engasjerte ungdommer og varaordfører Stine Akre.

Trysil ungdomsråd - Klikk for stort bildeDette er Trysil ungdomsråd 2021/2022, fra venstre: Olea Hildrum, Erik Fjelltveit Nyhuus, Sara Blixt, Samuel Lutnæs, Simen Lindstad, Einar Stengrundet, Ona Buflod Bovollen, Jo Magnus Solvang, Kristian B. Stengrundet, Sanna Berg, Åsmund Kristiansen, Thea Haugen og Nelly Åkesson. Malene Ru Xie var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ramona Nordnes, Trysil kommune Ungdomsrådet skal:

 • bidra til å fremme ungdommens interesser i nærmiljøet deres
 • styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen
 • være høringsorgan for kommunen i saker som berører de unge

Oppgavene

Ungdomsrådets faste oppgaver er:

 • å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de saker som angår unge.
 • å arrangere UKM (Ung kultur møtes)
 • å være ansvarlige for Hold Trysil rent-kampanjen.
 • å stille med en representant i kommunestyret i saker som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet og andre saker som angår dem. Ungdomsrådets representant har talerett, men ikke stemmerett.

Medlemmene

Trysil ungdomsråd velges av kommunestyret og består av ett kommunestyremedlem med varamedlem og 12 ungdommer i alderen 13-20 år:

 • Fire fra Trysil videregående skole (maks 20 år)
 • Fire fra Trysil ungdomsskole
 • To som er gjenvalgt fra fjorårets ungdomsråd
 • To som er valgt som medlem og varamedlem i Ungdommens fylkesting
 • To varamedlemmer som velges blant fjorårets medlemmer

Fagleder for byggende barne- og ungdomsarbeid er ungdomsrådets sekretær og ansvarlig for å følge opp arbeidet med ungdomsrådet.

Se ungdomsrådets retningslinjer (PDF, 15 kB)

Besøk Facebook-sida deres

Kontakt oss

Beathe Helen Sande
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 474 56 499
Til toppen