Bekymringsmelding

Kort fortalt

 • Hvis du er bekymret for barn og unge 0-18 år,  bør du melde fra til barnevernet.
 • Bekymringsmeldinga di kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
 • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
 • Du kan melde bekymring skriftlig, på telefon eller be om å få et møte med oss. 
 • Privatpersoner kan sende bekymringsmelding anonymt. 

Du kan ringe barnevernstjenesten for å drøfte anonymt, for veiledning eller for å avtale et møte.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldinga skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Se 10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet (PDF, 31 kB)

Send bekymringsmelding til barnevernet som privatperson

Offentlige ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Send en bekymringsmelding til barnevernet som offentlig ansatt eller fagperson

Kontakt oss

Barnevernstjenesten, telefon 47 48 66 56
(betjent mandag-fredag kl. 8-15.30)

Akutt hjelp på kveld, natt og helg, ring barnevernvakta, telefon 40 40 40 15

Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil

Årsaker til bekymring

De vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet er:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn og ungdom som ikke får den oppfølgingen de bør ha

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn, bør ta kontakt med barnevernet. 

De som oftest tar kontakt, er:

 • foreldre eller andre i familien
 • barnet/ungdommen selv
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Vi går igjennom meldinger fortløpende. Senest innen ei uke avgjør vi om barnevernstjenesten skal gjøre videre arbeid med barnet og familien.

Les mer om barnevernet

Kontakt oss

Eva Holmseth
Enhetsleder
Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal
E-post
Telefon 47 46 09 05
Til toppen