Sektor for helse og mestring

Sektor for helse og mestring er en av tre hovedsektorer i Trysil kommune. 

Sektoren består av:

 • Trysil bo- og aktivitetssenter
 • enhet for hverdagsmestring
 • enhet for legesenter og beredskap
 • enhet for psykisk helse
 • enhet for rehabilitering
 • tjenestetorget
  • tjenestekontoret (inkludert kreft- og palliasjonsteamet, hukommelsesteamet og frivilligkoordinator)
  • innleiekontoret
  • tjenester på natt
  • merkantile stillinger 

Kontakt oss

Britt Støa
Kommunalsjef
Sektor for helse og mestring
E-post
Telefon 48 94 24 00
Til toppen