Vi har boligkontor

16. februar åpnet Trysil kommune boligkontor på Nav i Korsbergsvegen 2.

Marie Selrod foran NAV-skilt - Klikk for stort bildeMarie Selrod er boligkonsulenten vår. Aud Marit Gjøstøl, Trysil kommune
Marie Selrod er midlertidig ansatt som boligkonsulent. Hun har erfaring fra tilsvarende stilling i Oslo. Marie skal ha åpen dør mandag, onsdag og fredag kl. 12-14.30 og telefontid alle dager mandag-fredag kl. 9-14.30.

Alle spørsmål om bolig

-  Boligkontoret er en ny tjeneste for de som trenger hjelp til å leie bolig og som fyller kravene i forskriften vår, til de som vil leie ut bolig via kommunen og til de som ønsker å kjøpe bolig, men ikke får lån i bank. Fra 16. februar skal alle spørsmål til Trysil kommune om bolig, gå til boligkontoret - enten det gjelder midlertidige boliger, kriseboliger, boliger med tilvisningsavtale eller boliger for eldre og funksjonshemmede, sier avdelingsleder for sosiale tjenester Aud Marit Gjøstøl.

Forskriften

I forskriften for tildeling av kommunal bolig, er det flere vilkår som må være oppfylt for å få hjelp til å leie bolig via boligkontoret. F.eks. må søkerne ha adresse i Trysil i Folkeregisteret og som hovedregel ha bodd her i minst to år. Og det er et vilkår at de ikke klarer - alene eller med bistand fra Nav - å skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet.

Se hele forskriften (PDF, 272 kB)

Boveiledning

Husbankens ordninger som startlån og bostøtte håndteres allerede av Nav og legges nå til boligkontoret.

- Vi skal også ha en miljøvaktmester slik at vi kan følge opp leietakerne, boligene og bomiljøene bedre. Og vi kommer til å utvide boveiledningen til å omfatte flere som trenger hjelp i boforholdet sitt, sier Aud Marit.

Tildelingsboliger

På litt sikt skal vi få på plass en ordning med tildelingsboliger der de som har behov, søker om en slik. Vi har noen slike boliger i dag, men ingen ledige akkurat nå. Kommunen jobber for å skaffe flere, blant annet i Bygderberget nord.

Boligkontoret samarbeider blant annet med kommunens eiendomsavdeling, tjenestekontor, enhet for psykisk helse og flyktningtjenesten.

Kontaktinformasjon

Telefon: 47 70 20 76 mandag-fredag kl. 9-14.30
E-post: boligkontoret@trysil.kommune.no
Åpent kontor i Nav-bygget i Korsbergsvegen 2 mandag, onsdag og fredag kl. 12-14.30

I utgangspunktet ønsker vi at folk tar kontakt på forhånd dersom de har spørsmål om bolig. Men Marie tar også imot drop in i åpningstida.

Til toppen