Vi bytter ut gamle vannmålere

Trysil kommune skifter kontinuerlig ut vannmålere som er eldre enn 20 år.

Elektronisk vannmåler - Klikk for stort bildeDe som får elektroniske vannmålere, slipper å lese av målerstanden selv. Trond Nerby, Trysil kommune


- Dette er en ordinær utskifting i henhold til Trysil kommunes bestemmelser for bruk av vannmålere. Utskiftingen vil pågå kontinuerlig i årene som kommer. Vi har rammeavtale med Elverum Rørservice. Det er de som på kommunens vegne skifter ut vannmålerne. De sender ut en SMS og avtaler tidspunkt for utskifting når det nærmer seg. De nye vannmålerne er elektroniske og blir fjernavlest av Trysil kommune, opplyser konsulent på vann- og avløpsavdelingen Merete Tangnæs.

Kostnader

Kostnaden for selve utskiftingen dekkes av vannmålerleia, men eventuelle arbeider utover det, må abonnenten betale for. Abonnenten må selv sørge for at innvendige installasjoner er i orden.

- I den forbindelse ønsker vi å minne om at alle nye elektroniske vannmålere har tilbakeslagsventil slik det er krav om i drikkevannsforskriften § 4. Det skal hindre at drikkevannet blir forurenset. Ved installasjon av tilbakeslagsventil kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen - noe som kan føre til ekstra kostnader for abonnenten. Dette gjelder kun der det er offentlig vann, dvs. vannmålere i Innbygda, Jordet og Nybergsund. For de som har privat vann og kun er koblet til offentlig avløp, krever vi ikke tilbakeslagsventil, sier Merete.

Anbefalingen følger dagens krav om innvendige vanninstallasjoner.

Har du spørsmål om utskifting av vannmålere og eventuelle kostnader, ta kontakt med Merete Tangnæs eller Kinga Adam. Kontaktinformasjon finner du under.

Se kommunens bestemmelser for bruk av vannmålere

Kontakt oss

Merete Tangnæs
Konsulent
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 47 47 29 25
Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 48 89 21 15
Mobil 48 89 21 15
Til toppen