Trysil ungdomsråd 2023/2024

14 engasjerte ungdommer fra Trysil ungdomsskole og Trysil videregående skole gjør en stor innsats til beste for Trysils barn og unge.

Gruppebilde av 13 av de 14 ungdommene i ungdomsrådet - Klikk for stort bildeFra venstre: Lana Mustafa (vara), Michajela Berati, Mathilde Borg Bekken, Lydia Berg (leder), Adeline Klaudiussen, Christoffer Aarstad, Live Runningen Sætre, Elise Knoff, Simon Lutnæs (nestleder), Mia Bjørkli, Varg Evander Solbakken, Jo Magnus Solvang (vara) og Vilde Østvang-Danielsen utgjør ungdomsrådet 2023/2024 sammen med Gustav Berg og varaordfører Bjarte Wigdel som ikke var til stede da bildet ble tatt. Marte Øverland Kornerud, Trysil kommune

Ungdomsrådet 2023/2024 ble valgt av kommunestyret 14. november 2023 etter forslag fra elevene på Trysil ungdomsskole og Trysil videregående skole. Rådet velger selv leder og nestleder, og det ble Lydia Berg og Simon Lutnæs. Ungdommene er valgt for ett skoleår. Kommunestyrets representant, som er varaordføreren, er valgt for fire år.

Påvirkning

Ungdomsrådet skal fremme de unges interesser i Trysil. De har møter cirka en gang i måneden og går blant annet gjennom sakslista til neste kommunestyremøte. De har en rådgivende rolle i saker som særlig gjelder barns og unges interesser.  De kan også ta opp egne saker. Så om noen har noe på hjertet, kontakt ungdomsrådets sekretær Beathe H. Sande.

Ungdomsrådets leder, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kommunestyret.

Les mer om ungdomsrådet

Til toppen