Trysil kommune garanterer læreplass

Trysil kommune garanterer læreplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole.

Bildecollage - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune

Trysil kommune var stavtaket foran - som visjonen våres er - og ble den første kommunen i Norge som har læreplassgaranti til elever som oppfyller noen enkle betingelser og krav.

Lærebedrifter

Garantien gjelder bare hvis det faktisk fins lærebedrifter for nettopp det faget i Trysil eller bedrifter i Trysil som har fagpersoner og kan etablere læreplasser for dette faget. Likevel jobbes det også med å hjelpe elever med å skaffe læreplasser utenfor kommunen, selv om dette ikke fanges opp av garantien.

Krav til elevene

Elevene som ønsker å bli omfattet av læreplassgarantien, må ta utdanningen sin seriøst og oppfylle en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • ha bestått i alle fag.
  • ha gjennomført deler av prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det også en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Du kan lese hele saksutredningen med vedtaket i dokumentet her: Læreplassgarantien - vedtak (PDF, 60 kB)

Kontakt oss

Bjørnar Engh
Næringskonsulent
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 99 08 78 31
Til toppen