Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Trysil kommune garanterer læreplass

Trysil kommune garanterer læreplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole.

Bildecollage - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune

Trysil kommune var stavtaket foran - som visjonen våres er - og ble den første kommunen i Norge som har læreplassgaranti til elever som oppfyller noen enkle betingelser og krav.

Lærebedrifter

Garantien gjelder bare hvis det faktisk fins lærebedrifter for nettopp det faget i Trysil eller bedrifter i Trysil som har fagpersoner og kan etablere læreplasser for dette faget. Likevel jobbes det også med å hjelpe elever med å skaffe læreplasser utenfor kommunen, selv om dette ikke fanges opp av garantien.

Krav til elevene

Elevene som ønsker å bli omfattet av læreplassgarantien, må ta utdanningen sin seriøst og oppfylle en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • ha bestått i alle fag.
  • ha gjennomført deler av prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det også en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Du kan lese hele saksutredningen med vedtaket i dokumentet her: Læreplassgarantien - vedtak (PDF, 60 kB)

Kontakt oss

Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 99 50 70 90
Til toppen