Trivelig besøk hos Østby grendeutvalg

Ordfører og næringssjef vil besøke alle grendeutvalgene våre. De begynte på Østby.

Tormod Rønningen, Yngve Skarpsno Westby, Lars Erik Eriksen, Anita Rønningen og Turid Backe-Viken - Klikk for stort bildePå Østby er det bra stemning, høy aktivitet og mye stolthet kunne Tormod Rønningen, Yngve Skarpsno Westby, Lars Erik Eriksen og Anita Rønningen fortelle ordfører Turid Backe-Viken. Anja Holmøy Aamold, Trysil kommune

I Trysil kommune er det åtte grendeutvalg; i Jordet, Vestby, Tørberget, Søre Osen, Søre Trysil, Ljørdalen og på Slettås og Østby.

Felles løft

Grendeutvalgene er opprettet for å være en forlenget arm ut i grendene for kommunen. Ordfører Turid Backe-Viken og næringssjef Anja Holmøy Aamold ønsker å møte alle sammen så raskt det lar seg gjøre. 

- Målet er å få vite mer om hva som skjer rundt om i grendene samt se på muligheter for tettere samarbeid og felles løft, sier Anja.

Start på Østby

23. november startet de rundturen hos Østby grendeutvalg.

- Vi møttes i badstua! Den ble bygget i 1949 og var folkebad fram til slutten av 1950-tallet. I tillegg til badstue var det badekar der som ungene kunne bade i, og vaskeri i kjelleren. Bygget er med i utkastet til Trysil kommunes kulturminneplan som den siste intakte badstua i sitt slag i Trysil, sier Anja og legger til at de fikk en varm velkomst av grendeutvalgets Tormod Rønningen, Anita Rønningen, Lars Erik Eriksen og Yngve Skarpsno Westby. Bevertningen var også særdeles god.
 

Rause, aktive og tålmodige

På Østby skjer det mye! slår Anja fast: 

- Ifølge grendeutvalget er det bra stemning, høy aktivitet og mye stolthet. Østbyinger karakteriseres som et raust, aktivt og tålmodig folkeferd som er gode på store løft. Skal de gjøre noe, så gjør de det ordentlig! I grenda bodde det en gang 800. Nå bor det cirka 400 der. Antall innbyggere har holdt seg stabilt i mange år, og grenda opplever nå tilflytting av unge og mangel på attraktive boliger og tomter. Tilflytterne er engasjerte og ønsker å bidra. Barnehagen har 16 plasser og venteliste. Det er cirka 700 hytter tilknyttet Østby. I mars neste år får grenda forhåpentligvis butikk igjen, sier Anja. 

Aktivt foreningsliv

Hun fortsetter:

Grenda har også et særdeles aktivt foreningsliv. Vi lot oss virkelig imponere; det er i alt 21 lag og foreninger der. Dersom en regner fem personer i hvert styre, har 105 østbyinger et eller annet verv i en frivillig organisasjon. Snakk om engasjement! Noen av foreningene som ble trukket fram - blant alle de gode - var Østby vannverk, Østby samfunnshus, Nesvoldberget grendehus, Østby helselag, Østby jakt- og fiskeforening, Østby Idrettslag, Østby historielag og Østby ungdomslag.

Vannverket

Vannverket leverer vann til hele grenda og et hyttefelt. De har gode vaktordninger, driver vannverket på dugnad og leverer vann av ypperste kvalitet. Vannverket har ellers et veldig godt samarbeid med kommunens vann- og avløpsavdeling. 

Samfunnshus

Østby samfunnshus pusses stadig opp, nå sist med ny oppvarming og utvendig oppgradering. I Nesvoldberget bygget de for noen år siden et nytt, velfungerende samfunnshus med alle fasiliteter. Lokalene egner seg godt for utleie til selskapeligheter. 

Helselaget

Østby helselag støtter mange tiltak, spesielt for de eldre, og er med i Østby folkesti. Folkestien er for alle, uansett alder, førlighet og fasong. Der er det satt ut benker, gapahuker og et toalett. Stien har fire forskjellige lengder. 

Jakt og fiske

Østby jakt- og fiskeforening har nå fokus på kultivering av Gjetsjøen. Foreningen har også overtatt Blesttjønna, som vil bli et aktivum for mange. De arrangerer også introjakt, leirdueskyting og jaktskyting. Foreninga kan skilte med mange norgesmesterskap. 

Historielaget

Østby historielag har etter hvert samlet sammen mye av Østbys historie. Det siste de har jobbet med, er Kvannbekksetra. Den autentiske setra er gitt av Kjell Støheim til en nystiftet kulturstiftelse der drift av skogen skal gi penger til vedlikeholdet. 

Idrettslaget

I Østby Idrettslag er hovedaktivitetene lysløypa, folkestien, klopping, løypekjøring, sykkelbane, ballbinge, stolpejakt, skøytebane, Trysil skimaraton og Trysilmila. Laget har investert mye i det siste, og løypene blir også brukt til Seppala-løpet. Trysil skimaraton er Hedmarks nest største skirenn etter Birken. 

Ungdomslaget

Østby ungdomslag er et ungdomslag i ordets rette forstand. Der får de unge prøve seg på styrearbeid, og de blir tatt med i grendeutvalgets styremøter for å lære seg forretningsdrift. Det rekrutteres godt,med andre ord. Ungdomslaget har ansvaret for å arrangere St. Salvador-rennet på skjærtorsdag.

Grendeutvalgets fokus

På lista over områder grendeutvalget har størst fokus på, står bomuligheter, butikk og trivsel. 

Boligtomter

Grendeutvalget ønsker Trysil kommune velkommen på banen for å legge til rette for flere attraktive boligtomter og for finansiering av nybygg. Å utvide eksisterende byggefelt kan være en løsning. Grendeutvalget ønsker at grenda skal kunne tilby den beste tomta sentrumsnært. 

Ny butikk

Når det gjelder nybutikken, begynner organiseringen å falle på plass. En butikk er veldig savnet både som butikk og som sosial arena. Livet i grenda har blitt atskillig redusert etter at Coop la ned. Ny butikk får støtte fra Merkur og Trysil kommune skal se på hvilke andre tilskuddsordninger som finnes. Grendeutvalget håper på en butikk med selvbetjeningsløsning slik at den blir meråpen. 

Trivselstiltak

Lista over trivselstiltak er nesten utømmelig; tursti til Høa, Gjetsjøstien, Gjetsjøen, Goflon, julebord med 160 til bords, Trysilmesterskap i kubb, badstubading og andre sosiale kvelder, påskearrangement, 17. mai, Folkeaksjonen og Østbyting, for å nevne noen. 

- Du verden! Tusen takk for nesten to meget innholdsrike timer! Vi trenger vel egentlig ikke si «stå på videre!» - for det gjør de garantert uansett, sier ordføreren og næringssjefen som også fikk hver sin flotte t-skjorte - selvsagt med Østbylogo på.

Til toppen