Tid for å lese av vannmåleren

Fristen for å sende inn vannforbruket første halvår 2022 er 30. juni.

Vannmåler - Klikk for stort bildeI Trysil har vi vannmåleravlesning to ganger i året. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Det er de som har manuell vannmåler, som må lese av og sende inn målerstanden til oss. Alle de får varsel på SMS, e-post eller i posten.

Digital registrering

Du kan registrere målerstanden på internett. Slik gjør du:

 • Finn fram varselet om avlesning fra Trysil kommune. Der står både avtalenummer og vannmålernummer.
 • Gå til vannmåleravlesningssida.
 • Tast inn avtalenummeret.
 • Tast inn vannmålernummeret.
 • Følg veiledningen videre.

Meld inn målerstand

Registrering på telefon

Hvis du vil registrere måleravlesninga over telefon, gjør du slik:

 • Finn fram varselet om avlesning fra Trysil kommune. Der står både avtalenummer og vannmålernummer.
 • Ring 21 95 29 17.
 • Tast inn avtalenummer og avslutt med #-tast.
 • Tast inn vannmålernummer og avslutt med #-tast.
 • Registrer ny målerstand (5 siffer, det vil si alle siffer foran komma, men ikke de bak komma, altså ikke de som står på rød bakgrunn på nye målere) og avslutt med #-tast.
 • Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvitteringen.

Send inn svarkort

Har du fått varsel i posten og ønsker å benytte svarkortet, fyller du i på vanlig måte, river av den nederste delen og postlegger denne. Kortet kan sendes ufrankert i Norge. Kommunen betaler portoen.

Det lønner seg

De som ikke sender inn vannmålerstanden innen fristen, får forbruket sitt stipulert. Det betyr vanligvis at avgifta blir høyere enn når man melder inn reelt forbruk. Det lønner seg å lese av.

Før og etter 2019

De som har fått installert vannmåler i 2019 eller senere, har elektroniske målere. De blir fjernavlest av kommunen.

- Cirka 2 800 vannmålere er installert før 2019, og det er de som har slike, som må sende inn målerstanden selv, sier konsulent på vann og avløp Merete Tangnæs.

Kontakt oss

Merete Tangnæs
Konsulent
E-post
Telefon 474 72 925
Til toppen