Omtrent 140 deltok på fagdag om palliasjon

Bakgrunn for fagdagen var å bidra til økt kompetanse og trygghet for helsefagarbeidere innen palliasjon. 

Bildet av Iselin Holt og Victoria Høgås ved kreft- og palliasjonsteamet som holder foredrag foran mange sittende deltagere - Klikk for stort bildeIselin Holt og Victoria Høgås ved kreft- og palliasjonsteamet om palliasjon Nancy Floden

Fagdagene ble holdt 15. og 22. november med det samme opplegget begge dagene. Kreft- og palliasjonsteamet i Trysil kommune arrangerte dagen med midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning (for generell kompetanseheving innen palliasjon). Det ble satt opp to dager for at flest mulig skulle få være med, og i overkant av 140 personer meldte seg på. God interesse og påmelding, forteller Sara Iselin Holt og Victoria Høgås ved kreft- og palliasjonsteamet i kommunen. 

Bakgrunnen for fagdagen

- I fremtiden kommer det til å bli behov for et tettere samarbeid på tvers av kompetanseområder og arbeidsplasser. Derfor trenger vi økt kompetanse og trygghet for helsefagarbeiderne. Delegering av arbeidsoppgaver må kontinuerlig vurderes, og ifølge kommuneoverlege Hanna Rydlöv kommer trolig helsefagarbeideren i fremtiden til å spille en større rolle når det gjelder ivaretakelse av den palliative pasienten, også i forhold til medikamentelle tiltak.

Planen for dagen

  • Undervisning om grunnleggende palliasjon, symptomlindring, det gode stellet og «å gi liv til dagene» v/ kreft- og palliasjonsteamet Sara Iselin Holt (kreftsykepleier) og Victoria Høgås (palliasjonssykepleier).
  • Undervisning om medikamenthåndtering mot livets slutt og helsefagarbeiderens rolle i fremtiden v/ kommuneoverlege Hanna Rydlöv.
  • Pårørendeerfaring.
  • Undervisning om fatigue med psykomotorisk fysioterapeut Therese T. Carlsen fra Lia Terapi. 
  • Undervisning om ernæring med Ida l. Blakstad v/ klinisk ernæringsfysiolog ved sykehuset Innlandet Elverum.
  • Pustepause med øvelser sammen med yogainstruktør Annelie Andersson fra Trysil Yoga.
  • Informasjon  om rutiner og deres arbeid med Bjørn Lundberget v/ Jølstad Trysil og Engerdal.
  • Informasjon om diakoni og diakonimedarbeiders arbeid og rolle, med diakonmedarbeider Karoline Petrine Nordmo.

Deltagelsen var gratis og det ble servert varm lunsj og drikke, samt frukt, kaffe/te gjennom dagen. 

Til toppen