Ledige stillinger: lærere på ungdomsskolen

Det er flere ledige lærerstillinger på Trysil ungdomsskole fra høsten. Søknadsfristen er 5. juni.

Trysil ungdomsskole - Klikk for stort bildeDet går cirka 215 elever på Trysil ungdomsskole som har to eller tre parallellklasser på hvert trinn. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Stillingene er: 

 • To faste 100 %-stillinger
 • En fast 80 %-stilling
 • Inntil 150 % midlertidige fra 1. august 2024 til 30. juli 2025 

Kvalifikasjoner

 • Undervisningskompetanse som fyller kompetansekravene i de ulike fagene og skoleslag, jf. Forskrift til opplæringslova § 14-2. Utenlandsk utdanning må være NOKUT-/Udir-godkjent.
 • Undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk og engelsk
 • Undervisningskompetanse i ett eller flere av fagene KRLE, samfunnsfag og naturfag
 • Interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevens læring
 • Erfaring som kontaktlærer er ønskelig.
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse.

Spesifikke krav til de enkelte stillingene

 • Fast 80 %: undervisningskompetanse i engelsk i kombinasjon med ett av de øvrige ønskede fagene
 • Fast 100 %: undervisningskompetanse i matematikk i kombinasjon med ett av de øvrige ønskede fagene
 • Fast 100 %: undervisningskompetanse i norsk i kombinasjon med spesialpedagogisk kompetanse, deler av stillingen kan bli knyttet opp mot skolens ressursteam.
 • Midlertidige stillinger: undervisningskompetanse i ett av basisfagene i kombinasjon med undervisningskompetanse i ett av de andre ønskelige fagene.

Gå til utlysningstekst og søknadsskjema for lærerstillinger på Trysil ungdomsskole

Kontakt oss

Geir Busterud
Rektor
Trysil ungdomsskole
E-post
Telefon 48 99 84 80
Til toppen