Inspirerende pilegrimskonferanse

Det har vært pilegrimskonferanse for å legge til rette for økt bruk av Østerdalsleden.

Noen av deltakerne på pilegrimskonferansen - Klikk for stort bildeFra venstre Mattias Jansson, Ingeborg Solum Bø, Veronika Johnsen Lepperød, Anne N. Sætre og Berit Ramlet. Trysil kommune
På konferansen var det representanter fra alle de 10 kommunene som Østerdalsleden går gjennom på veg til Trondheim.

Østerdalsleden

- Det var interessant å møte andre fra kommunene og se at vi er en del av et stort nettverk, og at leden og engasjementet går videre helt til Nidaros i Trondheim. Pilegrimsleden er også en del av de europeiske kulturvegene. Fra Trysil stilte sokneprest Veronika Johnsen Lepperød, Berit Ramleth, som representant for de frivillige i Trysil Pilegrimsforum, og jeg, forteller kultursjef Anne N. Sætre.

Pilegrimskonferansen

Nettverket for Østerdalsleden og Nasjonalt pilegrimssenter inviterte alle pilegrimsinteressenter til konferanse for å informere, motivere og bygge tettere nettverk for pilegrimsarbeidet knyttet til Østerdalsleden. Målet er at kommunene, fylkeskommunen, kirken, frivillige, næringsaktører, grunneiere, reiselivet og Nasjonalt pilegrimssenter sammen skal forberede og legge til rette for økt bruk av pilegrimsleden gjennom Østerdalen de neste årene.

Pilegrim i lokalsamfunnet

Anne fortalte om Trysils arbeid og erfaringer med pilegrimsleden på konferansen. I Trysil er det Trysil pilegrimsforum som samler representanter fra kommune, kirke og frivillige for å arbeide for å ivareta leden gjennom Trysil. Pilegrimsleden er en sti som går kontinuerlig gjennom kommunen vår fra svenskegrensen i Lutnes til kommunegrensen mot Rendalen i Eltdalen – hele 80 kilometer med merket og ryddet sti. Pilegrimsleden fortsetter deretter gjennom 10 kommuner og 379 kilometer helt fram til Nidaros. Pilegrimsleden-arbeidet startet opp for 20 år siden, da ble stien merket og ryddet gjennom et stort interregionalt prosjekt.

Her kan du se hele kultursjefens presentasjon. (PDF, 4 MB)

Program

Konferansen hadde et innholdsrikt program:

  • Åpning av konferansen v/Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter
  • Østerdalsleden fram til i dag v/Ingeborg Solum Bø, Nettverket for Østerdalsleden
  • Østerdalsleden i den nasjonale satsingen mot 2037 v/Hans Morten Løvrød
  • Pilegrimsreisen inn i en ny fylkeskommune, og arbeidet med ny pilegrimsstrategi v/Torill S. Nygård og Linda Stewart, Innlandet fylkeskommune
  • Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år, samfunnsverdi og mulighetsrom v/Borghild Lundeby, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  • En pilegrimsled for framtida – bærekraft i praksis v/Mattias Jansson, Nasjonalt pilegrimssenter
  • Åpen og inkluderende, med en tydelig kirkelig forankring – pilegrimssatsingen i Hamar bispedømme v/Lars Erlend Kielland, Hamar bispedømme
  • Pilegrim i lokalsamfunnet – samarbeid mellom kommune, kirke og frivillighet v/Anne Norderhaug Sætre, Trysil kommune
  • Å fortelle verden at leden finnes… Hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi fortelle, og hvem skal vi nå? v/Cathrine Michaelsen Wikstrøm, Nasjonalt pilegrimssenter
Til toppen